Zdroj: EURO Datum: 15.12.2022

Snižování závislosti na dovozu fosilních paliv, bezemisní ekologická alternativa k automobilové dopravě a obrovské byznysové příležitosti jsou hlavní důvody, proč má kolejová doprava podporu ze všech stran. Železnici se na papíře daří a transformace dopravy jako průmyslu má podle studie McKinsey do roku 2030 potenciál výdělku neuvěřitelných 54 až 64 bilionů korun. Kolik si z toho vezmou jednotlivé státy, záleží pouze na nich.

Česko je zatím pozadu. Přitom chytré investice mohou snížit naši mezeru v produktivitě oproti zbytku Evropské unie a zvednout platy i o desítky procent. S investicemi do rozvoje železniční infrastruktury nesmíme otálet mimo jiné i proto, že celoevropské procento přepraveného zboží na kolejích klesá. Od roku 2018 hodnota spadla skoro o dva procentní body na 16,8 procenta. Proč?

Všichni provozovatelé osobní a nákladní železniční dopravy se v aktuální situaci na koleje vytížených hlavních koridorů nevejdou a musejí hledat jiné způsoby, jak zboží dostat tam, kam potřebují. Celkový objem přepraveného zboží na železnici proto klesá. Pokud si chceme něco urvat z potenciálních výdělků a byznysu, které plynou z ekologické dopravy, musíme přidat.

Nízká kapacita hlavních koridorů je problémem celé Evropy. U nás bohužel dosahuje ještě větších rozměrů. Disponujeme sice nejhustší železniční sítí v Evropě, ale jedná se především o regionální tratě, přičemž hlavní koridory za evropským průměrem stále zaostávají. Může za to pomalá výstavba, malé investice a nedostatečná elektrifikace.

Na území EU přesahuje průměr elektrifikovaných tratí 50 procent. Ve Švýcarsku a Belgii se mohou pochlubit 80procentní elektrifikací. V Česku jsme na 30 procentech. Se státy západní Evropy se ještě dlouho nebudeme moct měřit. Přitom právě elektrifikované tratě přepraví nejvíce lidí i zboží a skrývají v sobě největší příslib peněz pro státní kasu. V Česku jsou z výše zmíněných důvodů tyto tratě zcela přeplněné. Přitom podpora Evropské unie je značná.

Letos v červenci Evropská komise oficiálně schválila program Doprava 2021–2027 a Česku se otevřely dveře k čerpání necelých pěti miliard eur mimo jiné právě na rozvoj železniční sítě. Zkraje listopadu podepsali členové vlády memorandum s Evropskou investiční bankou o financování železničních projektů v letech 2023 až 2027 do výše sedmi miliard eur. Pokud tyto peníze chceme investovat, musíme mít projekty a ambici.

Snaha je znát. Stát ve svém plánu dopravní výstavby na dalších deset let přislíbil, že železnice bude hrát prim. Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury navýšený o 27,5 miliardy korun. Správa železnic získá na investiční a neinvestiční akce 70,4 miliardy. Má navíc druhý největší rozpočet ve své historii, konkrétně 53 miliard korun. Z odborné veřejnosti však slyšíme, že pokud chceme mít plně funkční síť vysokorychlostních tratí, musíme tuto částku investovat každý rok minimálně po dobu dalších 20 až 30 let.

Vnímám, že motivace vozit zboží po kolejích je mnohem větší než dřív. Pokud chceme být lídrem moderního průmyslu nejenom na železnici, musíme zrychlit tempo rozvoje a nesmíme se bát podpořit byznys. Z promarněných příležitostí totiž ve výsledku nebudou benefitovat naše firmy, občané ani státní kasa.

Adam Šotek

Předseda představenstva CE Industries