ĐURO ĐAKOVIĆ

ĐURO ĐAKOVIĆ

Společnost ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d. sídlí ve městě Slovanski Brod v Chorvatsku. Je předním evropským výrobcem nákladních vagónů, jehož kapacita výroby je až 1 000 vagónů ročně. Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a konstrukcí vagónů dle přání zákazníka. Může se jednat o cisternové, výsypné, kontejnerové, vysokostěnné vagóny i vagóny na přepravu ocelových svitků.  

Dalšími činnostmi této společnosti jsou výroba a vývoj vlastních podvozků a přestavba a modernizace vagónů. 

web společnosti
VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY

VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY

Společnost VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY a.s. působí v bývalých prostorách strojní údržby společnosti VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s..

Hlavním zaměřením společnosti jsou revizní opravy železničních kolejových vozidel. Mimo celkové revizní opravy ŽKV nabízí i opravy jednotlivých částí nebo dílů.

Dále disponuje podúrovňovým soustruhem pro reprofilaci dvojkolí nejen železničních nákladních vozů ale i vozů osobních či lokomotiv.

Společnost stojí na odborných schopnostech a kompetencích všech zaměstnanců, proto se může soustředit na vysokou kvalitu služeb zákazníkům.

web společnosti
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA

Společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. navazuje na bohatou historii Vítkovické železniční dráhy, založené v druhé polovině 19. století.

V novodobé historii vznikla jako samostatný subjekt VÍTKOVICE DOPRAVA a.s. v roce 2002 vyčleněním z mateřské společnosti VÍTKOVICE a.s. a v roce 2018 se po prodeji stala součástí skupiny CE Industries jako nástupnická společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s..

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. poskytuje a rozvíjí nabídku služeb v oblasti železniční přepravy, servisu kolejišť či kolejových vozidel, obsluhuje rozsáhlou síť vleček a tankovacích stanic pro lokomotivy.

web společnosti
ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA

ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA

Společnost působí v oblasti zabezpečení výkupu, přepravy, zpracování a třídění recyklovatelných surovin a jejich prodejem v tuzemsku i zahraničí. Služby společnosti mohou být využívány v rámci celého Slovenska, a to formou jak individuálního výkupu druhotných surovin od fyzických osob, tak i formou výkupu od podnikatelských subjektů. Pro tyto subjekty krom individuálního výkupu zajištuje i komplexní správu odpadového hospodářství šitou na míru dle potřeb zákazníka.

Za úspěchy společnosti stojí dlouholetá tradice a jedinečné know-how v oblasti výkupu, přepravy, třídění, zpracování a zhodnocení recyklovatelných surovin. Zodpovědným přístupem společnost dlouhodobě přispívá k ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí.

web společnosti
GUTRA

GUTRA

Společnost s dlouhodobou tradicí zabývající se nakládáním s odpady, zejména kapalnými odpadními vodami, technologickým čištěním a monitoringem potrubních systémů. Na trhu působí již od roku 2006 a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Společnost působí na dvou domovských lokalitách v Mostě a Klášterci nad Ohří, kde má k dispozici profesionální technické vybavení v podobě deemulgační a neutralizační stanice pro nebezpečné i ostatní odpady a technologie na likvidaci kapalných odpadů. Pro své služby využívá cisternová vozidla, sací bagry, recyklační kanalizační vozidla i kontejnerovou přepravu pevných odpadů, včetně odpadů nebezpečných.

web společnosti
LIKVIDACE ODPADU CZ

LIKVIDACE ODPADU CZ

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s. je významná společnost působící v oblasti odpadového hospodářství s celorepublikovou působností.

Společnost je rozdělena  na dvě střediska Přelouč a Kopřivnici, kde provozuje chemické čističky odpadních vod. Do náplně činnosti také patří všechny systémy nakládání s odpadem, přičemž společnost vlastní integrované povolení, na jehož základě může odstraňovat kapalné odpady kategorie O, N a odpadní vody z produkce fyzických a právnických osob. Při všech těchto činnost firma obsluhuje více než 350 smluvních zákazníků z celé České republiky.

Společnost disponuje chemickou čističkou odpadních vod s kapacitou 30 300 tun/rok, biologickou čističkou odpadních vod 120 000 m3 /rok a biodegradační plochou s kapacitou 12 000 tun/rok.

web společnosti
SPV RECYCLING CZ

SPV RECYCLING CZ

Společnost SPV RECYCLING CZ a.s. je nástupnickou organizací po společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s., která vznikla v roce 2006.

Společnost nabízí služby v oblasti likvidace a recyklace odpadů, např. z automobilového průmyslu.

Společnost je díky moderní technologii schopna zpracovávat i méně hodnotný kovový odpad, a to při přísném dodržování ekologických zásad. Výsledným produktem je surovina pro další zpracování v ocelárnách strojírenských firem a v hutních podnicích.

web společnosti
CHEMCOMEX

CHEMCOMEX

CHEMCOMEX a.s. je českou společností zabývající se přípravou staveb, projektováním, inženýrskou činností, investiční výstavbou, poradenstvím, environmentálními projekty, geologickým průzkumem a sanačními pracemi, a to v oblasti energetiky, teplárenství, stavebnictví a chemického průmyslu.

Zakázky jsou realizovány komplexně od zpracování studií a záměrů, přes zhotovení technické dokumentace, provádění realizačních činností, dodávky zařízení, vývoj a implementaci software až po zkoušky a uvedení do provozu. Rozvoj nabízených produktů zajišťuje vlastní výzkum a vývoj.

web společnosti
CZECH PRECISION FORGE a.s.

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Společnost CZECH PRECISION FORGE je tradiční českou firmou s významným postavením na českém i světovém trhu v oblasti zápustkového a volného kování. CPF se svým pestrým sortimentem produktů má zákazníky mezi globálními výrobci v oblasti energetiky, lodního průmyslu, dopravní techniky, letectví, ropného průmyslu a dalších strojírenských oborů.

Mezi hlavní výrobní aktivity CPF patří zápustkové a volné kování ocelových slitin, neželezných kovů a speciálních materiálů do 4000 Kg hmotnosti.

web společnosti
CE ENGINEERING

CE ENGINEERING

CE ENGINEERING je dynamicky se vyvíjející společnost zaměřená na inženýrsko-dodavatelskou koordinaci a realizaci EPC (Engineering – Procurement – Construction) projektů v energetice.

Specializuje se na projektování a dodávky řízení a celků pří výstavbě energetických zdrojů, se zaměřením zejména na provozní soubory pro strojovny parních turbín.

CE ENGINEERING koordinuje projekty od tvorby projekčních návrhů, přes výrobu a kontrolu kvality, až po dodávku na site, koordinaci výstavby, montáže technologií, elektro/skř výzbroje a finální uvedení do provozu.

web společnosti
MICo

MICo

Společnost MICo, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako servisní firma působící na jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál o 50 000 m2 v Kramolíně.

Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Dále dodává technologická zařízení pro čističky odpadních vod typu ADN včetně vlastní projekce a konstrukce. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi získanými při výstavbě, provozu a údržbě jaderných elektráren.

web společnosti
MICo servis

MICo servis

Firma MICo servis patří do skupiny společností MICo GROUP a zabývá se problematikou utěsňování přírubových spojů.

Provádí kompletní služby od základního návrhu po vypracování výpočtu dle ČSN EN 1591-1 a kompletní dokumentace dle příslušných vyhlášek, včetně montážních postupů.

Na základě dlouholetých zkušeností s utěsňováním, zejména exponovaných spojů jaderných elektráren, vyvinula společnost těsnění pro hlavní přírubové spoje primárních okruhů jaderných elektráren.

Mimo tyto hlavní služby, MICo Servis dodává těsnění do dělících rovin armatur primárního okruhu a také pro armatury, které plní bezpečnostní funkce v sekundárním okruhu.

web společnosti
Vítkovice Machinery Trade s.r.o.

Vítkovice Machinery Trade s.r.o.

Za účelem zajištění svých provozních potřeb, výroby a realizace zakázek, uzavřela společnost Vítkovice Steel a.s. se společností Vítkovice Machinery Trade s.r.o. rámcovou smlouvu o tollingu, která upravuje pravidla pro financování výroby Vítkovice Steel a.s., zejména podmínky pro nákup materiálu, výrobu a následný prodej výrobků zákazníkům.

Společnost Vítkovice Steel a.s. je předním renomovaným výrobcem válcovaných výrobků z oceli a největším výrobcem plechů v České republice.

web společnosti
Luka Rijeka d.d.

Luka Rijeka d.d.

Luka Rijeka d.d. je akciová společnost působící v oblasti námořních dopravních služeb, přístavních služeb, skladování a spedice. Přístav Rijeka, kde společnost sídlí, je největším přístavem v Chorvatsku a je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T a výchozím bodem tzv. „Středomořského koridoru“. 

Společnost Luka Rijeka se specializuje na přepravu a překládku Dry Bulk a General Cargo a infrastruktura přístavu umožňuje kromě překládky zboží mezi námořní / silniční / železniční přepravy i nabídku širokého portfolia logistických služeb včetně skladování. 

web společnosti
BEOHEMIJA D.O.O.

BEOHEMIJA D.O.O.

Úspěšný srbský výrobce spotřební chemie s výrobními závody v městě Zrenjanin nabízí kvalitní portfolio tekutých a práškových detergentů a čistících prostředků pro domácnost. Je také známým výrobcem PET obalů. Zaměstnává renomované odborníky a vyznačuje se kompletním výrobním procesem, kvalitními výrobními technologiemi v souladu s ekologickými normami. Při výrobě používá pouze suroviny, které byly přísně testovány příslušnými institucemi a celý výrobní proces je v souladu s platnými normami ISO.

Jádrem produktové škály BEOHEMIJA jsou značky "Duel", "Spin" a "Scalla“.

web společnosti
BEOHEMIJA CS

BEOHEMIJA CS

Úspěšná akvizice české společnosti SOLIRA otevřela další nové možnosti v segmentu FMCG v České republice.

Sortiment tradičního výrobce spotřební chemie určené pro profesionální využití i pro domácnost značky Milit nebo Torsan, doplňuje nabídku srbské Beohemije, proto bylo logickým rozhodnutím i přejmenování firmy na Beohemija CS. Společnost splňuje technologickou a pracovní certifikaci ISO 9001 a je pravidelně prověřována mnoha audity nadnárodních společností.

web společnosti
FRUTA Podivín

FRUTA Podivín

Od května 2024 patří do skupiny společnost FRUTA Podivín, a.s., výrobce a vlastník značek Hamánek, Cvrček a Fruta.

Společnost je výrobcem potravin s dlouholetou tradicí. V Podivíně se zpracovává na 20 různých druhů ovoce a produkuje více než 200 různých druhů výrobků: kromě džemů, marmelád, ovocných směsí a povidel také sirupy nebo již zmiňované ovocné kojenecké výživy.

Cílem skupiny CE Industries je zachovat ve FRUTĚ výrobu současného portfolia kvalitních českých potravin, s ní spojená pracovní místa a dlouhodobě ji rozvíjet.

Kaumy

Kaumy

Fulnecká společnost Kaumy, distributor výrobků zdravé výživy tvoří potravinářskou část divize FMCG. Firma provozuje e-shop kaumy.cz a nabízí novou generaci zdravých potravinářských produktů. 

Stěžejním výrobkem je Čekankový Originál, sladidlo nové generace vyrobené unikátní patentovanou metodou z kořene čekanky.  Dlouhodobým cílem je zařadit tento produkt do kategorie „výživové doplňky“ a tím zvýšit jeho jedinečnost na českém trhu se zdravou výživou. 

web společnosti
Kávoviny

Kávoviny

V roce 2023 se součástí skupiny stal tradiční český výrobce cereálních nápojů, kakaa a mletých obilovin – společnost Kávoviny.

Kávoviny začali vyprávět svůj příběh již v roce 1896 v Pardubicích, kdy zde byla založena továrna na cikorku a obilnou kávu.

Jedná se o ryze českou společnost, která si zakládá na tradičních recepturách a postupech. Dnešní Kávoviny jsou moderní výrobní podnik. Pečlivě si hlídají vysoký standard produkce, ve výrobě uplatňují nové technologie a vždy najdou cestu k naplnění přání a potřeb zákazníků. Stěžejní produktem Kávovin je Melta, oblíbený český kávovinový nápoj bez kofeinu. 

web společnosti