ĐURO ĐAKOVIĆ

ĐURO ĐAKOVIĆ

Společnost ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d. sídlí ve městě Slovanski Brod v Chorvatsku. Je předním evropským výrobcem nákladních vagónů, jehož kapacita výroby je až 1 000 vagónů ročně. Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a konstrukcí vagónů dle přání zákazníka. Může se jednat o cisternové, výsypné, kontejnerové, vysokostěnné vagóny i vagóny na přepravu ocelových svitků.  

Dalšími činnostmi této společnosti jsou výroba a vývoj vlastních podvozků a přestavba a modernizace vagónů. 

web společnosti
VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY

VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY

Společnost VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY a.s. působí v bývalých prostorách strojní údržby společnosti VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s..

Hlavním zaměřením společnosti jsou revizní opravy železničních kolejových vozidel. Mimo celkové revizní opravy ŽKV nabízí i opravy jednotlivých částí nebo dílů.

Dále disponuje podúrovňovým soustruhem pro reprofilaci dvojkolí nejen železničních nákladních vozů ale i vozů osobních či lokomotiv.

Společnost stojí na odborných schopnostech a kompetencích všech zaměstnanců, proto se může soustředit na vysokou kvalitu služeb zákazníkům.

web společnosti
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA

Společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. navazuje na bohatou historii Vítkovické železniční dráhy, založené v druhé polovině 19. století.

V novodobé historii vznikla jako samostatný subjekt VÍTKOVICE DOPRAVA a.s. v roce 2002 vyčleněním z mateřské společnosti VÍTKOVICE a.s. a v roce 2018 se po prodeji stala součástí skupiny CE Industries jako nástupnická společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s..

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. poskytuje a rozvíjí nabídku služeb v oblasti železniční přepravy, spedice, silniční dopravy i údržby a servisu kolejišť či kolejových vozidel.

web společnosti
MRWheels

MRWheels

Společnost se zabývá především výrobou obručí pro kolejovou dopravu a poskytuje služby tepelného zpracování pro výrobky do 40 tun. Výroba je realizována v prostorách vítkovické kalírny a obručárny.

web společnosti
ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA

ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA

Společnost působí v oblasti zabezpečení výkupu, přepravy, zpracování a třídění recyklovatelných surovin a jejich prodejem v tuzemsku i zahraničí. Služby společnosti mohou být využívány v rámci celého Slovenska, a to formou jak individuálního výkupu druhotných surovin od fyzických osob, tak i formou výkupu od podnikatelských subjektů. Pro tyto subjekty krom individuálního výkupu zajištuje i komplexní správu odpadového hospodářství šitou na míru dle potřeb zákazníka.

Za úspěchy společnosti stojí dlouholetá tradice a jedinečné know-how v oblasti výkupu, přepravy, třídění, zpracování a zhodnocení recyklovatelných surovin. Zodpovědným přístupem společnost dlouhodobě přispívá k ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí.

web společnosti
GUTRA

GUTRA

Společnost s dlouhodobou tradicí zabývající se nakládáním s odpady, zejména kapalnými odpadními vodami, technologickým čištěním a monitoringem potrubních systémů. Na trhu působí již od roku 2006 a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Společnost působí na dvou domovských lokalitách v Mostě a Klášterci nad Ohří, kde má k dispozici profesionální technické vybavení v podobě deemulgační a neutralizační stanice pro nebezpečné i ostatní odpady a technologie na likvidaci kapalných odpadů. Pro své služby využívá cisternová vozidla, sací bagry, recyklační kanalizační vozidla i kontejnerovou přepravu pevných odpadů, včetně odpadů nebezpečných.

web společnosti
LIKVIDACE ODPADU CZ

LIKVIDACE ODPADU CZ

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s. je významná společnost působící v oblasti odpadového hospodářství s celorepublikovou působností.

Společnost je rozdělena  na dvě střediska Přelouč a Kopřivnici, kde provozuje chemické čističky odpadních vod. Do náplně činnosti také patří všechny systémy nakládání s odpadem, přičemž společnost vlastní integrované povolení, na jehož základě může odstraňovat kapalné odpady kategorie O, N a odpadní vody z produkce fyzických a právnických osob. Při všech těchto činnost firma obsluhuje více než 350 smluvních zákazníků z celé České republiky.

Společnost disponuje chemickou čističkou odpadních vod s kapacitou 30 300 tun/rok, biologickou čističkou odpadních vod 120 000 m3 /rok a biodegradační plochou s kapacitou 12 000 tun/rok.

web společnosti
SPV RECYCLING CZ

SPV RECYCLING CZ

Společnost SPV RECYCLING CZ a.s. je nástupnickou organizací po společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s., která vznikla v roce 2006.

Společnost nabízí služby v oblasti likvidace a recyklace odpadů, např. z automobilového průmyslu.

Společnost je díky moderní technologii schopna zpracovávat i méně hodnotný kovový odpad, a to při přísném dodržování ekologických zásad. Výsledným produktem je surovina pro další zpracování v ocelárnách strojírenských firem a v hutních podnicích.

web společnosti
VR MORAVA

VR MORAVA

Společnost VR Morava a.s. se zabývá výkupem všech barevných kovů. Následným rozdruhováním dává možnost tyto suroviny zpracovat v hutním průmyslu mnohem ekologičtější cestou, šetrnější k životnímu prostředí.

Další významnou činností této společnosti je zpracování odpadů, od jejich výkupu, přes zpracování, až po předání do hutí naší vlastní autodopravou. Cílem je provádět co nejefektivnější zpracování odpadů, což vede ke snížení negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí.

Pro své zákazníky také pronajímá kontejnery v Mohelnici, Olomouci, Prostějově, Vyškově a Ostravě.

web společnosti
CHEMCOMEX

CHEMCOMEX

CHEMCOMEX a.s. je českou společností zabývající se přípravou staveb, projektováním, inženýrskou činností, investiční výstavbou, poradenstvím, environmentálními projekty, geologickým průzkumem a sanačními pracemi, a to v oblasti energetiky, teplárenství, stavebnictví a chemického průmyslu.

Zakázky jsou realizovány komplexně od zpracování studií a záměrů, přes zhotovení technické dokumentace, provádění realizačních činností, dodávky zařízení, vývoj a implementaci software až po zkoušky a uvedení do provozu. Rozvoj nabízených produktů zajišťuje vlastní výzkum a vývoj.

web společnosti
MICo

MICo

Společnost MICo, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako servisní firma působící na jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál o 50 000 m2 v Kramolíně.

Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Dále dodává technologická zařízení pro čističky odpadních vod typu ADN včetně vlastní projekce a konstrukce. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi získanými při výstavbě, provozu a údržbě jaderných elektráren.

web společnosti
ADVANCE ENERGO

ADVANCE ENERGO

ADVANCE ENERGO a.s. je společnost orientující se na návrh řešení a realizaci projektů energetických úspor. Impulsem k jejímu založení byly a jsou vlastní praktické zkušenosti a dosažené výsledky při návrhu a implementaci opatření v rámci holdingů Czechoslovak Group, MSM holding a CE Industries, tedy pro více než 170 malých, středních a velkých podniků. Již během roku 2019, kdy byl tento projekt spuštěn, byly připraveny projekty s úsporou téměř 200 mil. Kč.

web společnosti
BEOHEMIJA

BEOHEMIJA

Úspěšný domácí výrobce se slavnou značkou "DUEL" konkuruje světovým společnostem ve velmi náročném segmentu chemického průmyslu.

Společnost BEOHEMIJA s výrobními závody ve Zrenjaninu, založená na silných vazbách: továrna na tekuté detergenty, továrna na práškové detergenty a čisticí prostředky pro domácnost a výroba PET obalů, je přítomna ve více než 15 zemích světa, přičemž na 7 trzích organizovala rozdělení.

Jádro portfolia BEOHEMIJA tvoří značky "Duel", "Spin" a "Scalla" v kategoriích: práškové a tekuté prací prostředky, aviváže, tekuté prostředky na mytí nádobí a prostředky pro domácí péči.

web společnosti