ĐURO ĐAKOVIĆ

ĐURO ĐAKOVIĆ

Společnost ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d. sídlí ve městě Slovanski Brod v Chorvatsku. Je předním evropským výrobcem nákladních vagónů, jehož kapacita výroby je až 1 000 vagónů ročně. Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a konstrukcí vagónů dle přání zákazníka. Může se jednat o cisternové, výsypné, kontejnerové, vysokostěnné vagóny i vagóny na přepravu ocelových svitků.  

Dalšími činnostmi této společnosti jsou výroba a vývoj vlastních podvozků a přestavba a modernizace vagónů. 

web společnosti
VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY

VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY

Společnost VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY a.s. působí v bývalých prostorách strojní údržby společnosti VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s..

Hlavním zaměřením společnosti jsou revizní opravy železničních kolejových vozidel. Mimo celkové revizní opravy ŽKV nabízí i opravy jednotlivých částí nebo dílů.

Dále disponuje podúrovňovým soustruhem pro reprofilaci dvojkolí nejen železničních nákladních vozů ale i vozů osobních či lokomotiv.

Společnost stojí na odborných schopnostech a kompetencích všech zaměstnanců, proto se může soustředit na vysokou kvalitu služeb zákazníkům.

web společnosti
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA

Společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. navazuje na bohatou historii Vítkovické železniční dráhy, založené v druhé polovině 19. století.

V novodobé historii vznikla jako samostatný subjekt VÍTKOVICE DOPRAVA a.s. v roce 2002 vyčleněním z mateřské společnosti VÍTKOVICE a.s. a v roce 2018 se po prodeji stala součástí skupiny CE Industries jako nástupnická společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s..

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. poskytuje a rozvíjí nabídku služeb v oblasti železniční přepravy, servisu kolejišť či kolejových vozidel, obsluhuje rozsáhlou síť vleček a tankovacích stanic pro lokomotivy.

web společnosti
ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA

ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA

Společnost působí v oblasti zabezpečení výkupu, přepravy, zpracování a třídění recyklovatelných surovin a jejich prodejem v tuzemsku i zahraničí. Služby společnosti mohou být využívány v rámci celého Slovenska, a to formou jak individuálního výkupu druhotných surovin od fyzických osob, tak i formou výkupu od podnikatelských subjektů. Pro tyto subjekty krom individuálního výkupu zajištuje i komplexní správu odpadového hospodářství šitou na míru dle potřeb zákazníka.

Za úspěchy společnosti stojí dlouholetá tradice a jedinečné know-how v oblasti výkupu, přepravy, třídění, zpracování a zhodnocení recyklovatelných surovin. Zodpovědným přístupem společnost dlouhodobě přispívá k ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí.

web společnosti
GUTRA

GUTRA

Společnost s dlouhodobou tradicí zabývající se nakládáním s odpady, zejména kapalnými odpadními vodami, technologickým čištěním a monitoringem potrubních systémů. Na trhu působí již od roku 2006 a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Společnost působí na dvou domovských lokalitách v Mostě a Klášterci nad Ohří, kde má k dispozici profesionální technické vybavení v podobě deemulgační a neutralizační stanice pro nebezpečné i ostatní odpady a technologie na likvidaci kapalných odpadů. Pro své služby využívá cisternová vozidla, sací bagry, recyklační kanalizační vozidla i kontejnerovou přepravu pevných odpadů, včetně odpadů nebezpečných.

web společnosti
LIKVIDACE ODPADU CZ

LIKVIDACE ODPADU CZ

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s. je významná společnost působící v oblasti odpadového hospodářství s celorepublikovou působností.

Společnost je rozdělena  na dvě střediska Přelouč a Kopřivnici, kde provozuje chemické čističky odpadních vod. Do náplně činnosti také patří všechny systémy nakládání s odpadem, přičemž společnost vlastní integrované povolení, na jehož základě může odstraňovat kapalné odpady kategorie O, N a odpadní vody z produkce fyzických a právnických osob. Při všech těchto činnost firma obsluhuje více než 350 smluvních zákazníků z celé České republiky.

Společnost disponuje chemickou čističkou odpadních vod s kapacitou 30 300 tun/rok, biologickou čističkou odpadních vod 120 000 m3 /rok a biodegradační plochou s kapacitou 12 000 tun/rok.

web společnosti
SPV RECYCLING CZ

SPV RECYCLING CZ

Společnost SPV RECYCLING CZ a.s. je nástupnickou organizací po společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s., která vznikla v roce 2006.

Společnost nabízí služby v oblasti likvidace a recyklace odpadů, např. z automobilového průmyslu.

Společnost je díky moderní technologii schopna zpracovávat i méně hodnotný kovový odpad, a to při přísném dodržování ekologických zásad. Výsledným produktem je surovina pro další zpracování v ocelárnách strojírenských firem a v hutních podnicích.

web společnosti
VR MORAVA

VR MORAVA

Společnost VR Morava a.s. se zabývá výkupem všech barevných kovů. Následným rozdruhováním dává možnost tyto suroviny zpracovat v hutním průmyslu mnohem ekologičtější cestou, šetrnější k životnímu prostředí.

Další významnou činností této společnosti je zpracování odpadů, od jejich výkupu, přes zpracování, až po předání do hutí naší vlastní autodopravou. Cílem je provádět co nejefektivnější zpracování odpadů, což vede ke snížení negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí.

Pro své zákazníky také pronajímá kontejnery v Mohelnici, Olomouci, Prostějově, Vyškově a Ostravě.

web společnosti
CHEMCOMEX

CHEMCOMEX

CHEMCOMEX a.s. je českou společností zabývající se přípravou staveb, projektováním, inženýrskou činností, investiční výstavbou, poradenstvím, environmentálními projekty, geologickým průzkumem a sanačními pracemi, a to v oblasti energetiky, teplárenství, stavebnictví a chemického průmyslu.

Zakázky jsou realizovány komplexně od zpracování studií a záměrů, přes zhotovení technické dokumentace, provádění realizačních činností, dodávky zařízení, vývoj a implementaci software až po zkoušky a uvedení do provozu. Rozvoj nabízených produktů zajišťuje vlastní výzkum a vývoj.

web společnosti
MICo

MICo

Společnost MICo, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako servisní firma působící na jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál o 50 000 m2 v Kramolíně.

Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Dále dodává technologická zařízení pro čističky odpadních vod typu ADN včetně vlastní projekce a konstrukce. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi získanými při výstavbě, provozu a údržbě jaderných elektráren.

web společnosti
MICo servis

MICo servis

Firma MICo servis patří do skupiny společností MICo GROUP a zabývá se problematikou utěsňování přírubových spojů.

Provádí kompletní služby od základního návrhu po vypracování výpočtu dle ČSN EN 1591-1 a kompletní dokumentace dle příslušných vyhlášek, včetně montážních postupů.

Na základě dlouholetých zkušeností s utěsňováním, zejména exponovaných spojů jaderných elektráren, vyvinula společnost těsnění pro hlavní přírubové spoje primárních okruhů jaderných elektráren.

Mimo tyto hlavní služby, MICo Servis dodává těsnění do dělících rovin armatur primárního okruhu a také pro armatury, které plní bezpečnostní funkce v sekundárním okruhu.

web společnosti
ADVANCE ENERGO

ADVANCE ENERGO

ADVANCE ENERGO a.s. je společnost orientující se na návrh řešení a realizaci projektů energetických úspor. Impulsem k jejímu založení byly a jsou vlastní praktické zkušenosti a dosažené výsledky při návrhu a implementaci opatření v rámci holdingů Czechoslovak Group, MSM holding a CE Industries, tedy pro více než 170 malých, středních a velkých podniků. Již během roku 2019, kdy byl tento projekt spuštěn, byly připraveny projekty s úsporou téměř 200 mil. Kč.

web společnosti
BEOHEMIJA D.O.O.

BEOHEMIJA D.O.O.

Úspěšný srbský výrobce spotřební chemie s výrobními závody v městě Zrenjanin nabízí kvalitní portfolio tekutých a práškových detergentů a čistících prostředků pro domácnost. Je také známým výrobcem PET obalů. Zaměstnává renomované odborníky a vyznačuje se kompletním výrobním procesem, kvalitními výrobními technologiemi v souladu s ekologickými normami. Při výrobě používá pouze suroviny, které byly přísně testovány příslušnými institucemi a celý výrobní proces je v souladu s platnými normami ISO.

Jádrem produktové škály BEOHEMIJA jsou značky "Duel", "Spin" a "Scalla“.

web společnosti
BEOHEMIJA CS

BEOHEMIJA CS

Úspěšná akvizice české společnosti SOLIRA otevřela další nové možnosti v segmentu FMCG v České republice.

Sortiment tradičního výrobce spotřební chemie určené pro profesionální využití i pro domácnost značky Milit nebo Torsan, doplňuje nabídku srbské Beohemije, proto bylo logickým rozhodnutím i přejmenování firmy na Beohemija CS. Společnost splňuje technologickou a pracovní certifikaci ISO 9001 a je pravidelně prověřována mnoha audity nadnárodních společností.

web společnosti
Kaumy

Kaumy

Fulnecká společnost Kaumy, distributor výrobků zdravé výživy tvoří potravinářskou část divize FMCG. Firma provozuje e-shop kaumy.cz a nabízí novou generaci zdravých potravinářských produktů. 

Stěžejním výrobkem je Čekankový Originál, sladidlo nové generace vyrobené unikátní patentovanou metodou z kořene čekanky.  Dlouhodobým cílem je zařadit tento produkt do kategorie „výživové doplňky“ a tím zvýšit jeho jedinečnost na českém trhu se zdravou výživou. 

web společnosti
Kávoviny

Kávoviny

V roce 2023 se součástí skupiny stal tradiční český výrobce cereálních nápojů, kakaa a mletých obilovin – společnost Kávoviny.

Kávoviny začali vyprávět svůj příběh již v roce 1896 v Pardubicích, kdy zde byla založena továrna na cikorku a obilnou kávu.

Jedná se o ryze českou společnost, která si zakládá na tradičních recepturách a postupech. Dnešní Kávoviny jsou moderní výrobní podnik. Pečlivě si hlídají vysoký standard produkce, ve výrobě uplatňují nové technologie a vždy najdou cestu k naplnění přání a potřeb zákazníků. Stěžejní produktem Kávovin je Melta, oblíbený český kávovinový nápoj bez kofeinu. 

web společnosti
Vítkovice Machinery Trade s.r.o.

Vítkovice Machinery Trade s.r.o.

Za účelem zajištění svých provozních potřeb, výroby a realizace zakázek, uzavřela společnost Vítkovice Steel a.s. se společností Vítkovice Machinery Trade s.r.o. rámcovou smlouvu o tollingu, která upravuje pravidla pro financování výroby Vítkovice Steel a.s., zejména podmínky pro nákup materiálu, výrobu a následný prodej výrobků zákazníkům.

Společnost Vítkovice Steel a.s. je předním renomovaným výrobcem válcovaných výrobků z oceli a největším výrobcem plechů v České republice.

web společnosti