vize


Vytváříme jedinečná řešení s přidanou hodnotou vycházející z našich zkušeností, sdílených znalostí a lidského potenciálu.

Reagujeme flexibilně na individuální potřeby našich zákazníků. Základ našeho know-how tvoří schopní lidé a jejich znalosti, dovednosti, kompetence a odvaha, které efektivně propojujeme napříč všemi obory i našimi aktivitami s cílem přinášet kvalitativně lepší řešení a uspět. Mezi hlavní obory podnikání našich společností na evropských trzích patří železniční doprava, recyklace surovin a energetika.

mise


Rozvíjíme průmysl současnosti pro udržitelnou budoucnost s důrazem na odpovědnost a respekt k životnímu prostředí a lidské společnosti.

Aktivně přispíváme k rozvoji dynamicky měnícího se trhu různých odvětví a k jeho stabilnímu růstu. Využíváme příležitostí, které přináší současnost, s ohledem na budoucnost. Dlouhodobým rozvojem, podporou a zhodnocováním našich dceřiných společností přinášíme užitek nejen našim akcionářům a zákazníkům, ale i lidem, přírodě a ekonomice.

hodnoty


icon 25 společností
icon 2500+ zaměstnanců
icon 16 obrat (v mld. Kč)
CEI

Nový byznys někdejšího zbrojaře Jaroslava Strnada nabývá čím dál jasnějších obrysů.
Jednoznačným středobodem jeho tři roky fungujícího průmyslového holdingu CE Industries se stává podnikání kolem nákladních železničních vagonů. A právě železnice je také důvodem, proč se CE Industries pokouší ovládnout operátora chorvatského přístavu Luka Rijeka.

„Přístav je obecně místo, kde přepravy vlaků začínají a končí, takže tady soupravy i delší dobu stojí. Nám proto dává smysl, aby tu probíhal jejich servis a opravy,“ říká šéf CE Industries Adam Šotek.

Přejít na rozhovor

 

obory

Železnice

Železnice je zelená páteř Evropy. Vidíme v ní velký potenciál. Klientům nabízíme naše dlouholeté zkušenosti z oboru a komplexní služby. Díky spolupráci a provázanosti společností z divize Železnice se postaráme o celý životní cyklus železničních vozů. Pomůžeme s vývojem, výrobou, servisem i ekologickou likvidací.

zobrazit společnosti
Železnice

Recyklace

Recyklace surovin, odpadů a cirkulární ekonomika patří mezi základní pilíře našeho podnikání. Ohleduplnost k životnímu prostředí má své pevné místo v 21. století. Naše společnosti díky nejmodernějším technologiím i flexibilnímu přístupu zajistí profesionální služby klientům, kteří chtějí být zodpovědní k přírodě i společnosti.

zobrazit společnosti
Recyklace

Energetika

Budujeme strojírenskou divizi schopnou vlastními silami realizovat komplexní dodávky pro strojírensko-energetický trh. Nabízíme řešení od projektu až k samotné realizaci. Umíme nabídnout široké služby velkého rozsahu, a to přesně na míru konkrétním potřebám. Pomůžeme klientům od energetiky, teplárenství až po petrochemii a papírenství.

zobrazit společnosti
Energetika

Opportunities

CEI netvoří jen čtyři základní divize, ve kterých podnikáme. Nestále hledáme nové výzvy a příležitosti. Jsme připraveni finančně podpořit nové zajímavé produkty a značky, ale také pomoct již zaběhlým firmám v nesnázích.

zobrazit společnosti
Opportunities