Zdroj: O Energetice Datum: 29.04.2020 Autor: Jana Červinková

Podle společnosti PGE by se polské energetické společnosti na cestě k dosažení klimaticko-energetických cílů bez podpory EU nestaly „zelenými“, ale zbankrotovaly by. Dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 50 % pak podle společnosti není možné kvůli technickým, ekonomickým a sociálním překážkám.
Podle polské státní společnosti Polska Grupa Energetyczna (PGE) budou náklady snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 pro celý polský energetický sektor činit 68,5 miliard euro (přibližně 1,87 bilionu korun). Částka mimo jiné zahrnuje investice nutné k nahrazení bloků spalujících uhlí. Pro společnosti s vysokým podílem fosilních paliv ve jejich portfoliu je zde ale riziko, že by zbankrotovaly, pokud by EU neposkytla dostatečně vysokou podporu.

Podle společnosti PGE by ovšem implementace cílů s vyššími ambicemi neměla vést k tomu, aby firmy krachovaly. Jednotlivé členské státy by si dle vyjádření firmy měly samy stanovovat průběžné klimatické cíle. Klimatická legislativa ovšem obsahuje pravomoci Komise, která bude každých pět let posuzovat opatření jednotlivých států k dosažení klimatických cílů.

Rok 2030 znamená v energetice zítra

Dosažení čistých nulových emisí do roku 2050 by pak vyžadovalo významné investice. Pro polský elektroenergetický sektor tyto investice PGE odhaduje na 179 – 206 miliard eur (přibližně 4,9 – 5,6 bilionů korun). Nejzranitelnější regiony a sektory by neměly obrovské výzvě čelit samy.
V návrhu klimatické legislativy, který předložila Evropská komise, podle PGE chybí důležité detaily týkající se plánů, jak sdílet investiční náklady napříč EU v souladu s principem solidarity. Největší obavy pak pro PGE představují návrhy radikálně zvýšit cíl pro rok 2030. To by znamenalo polský elektroenergetický sektor změnit prakticky „ze dne na den“.

„Dostupné analýzy ukazují, že zvýšení klimatického cíle do roku 2030 si vyžádá urychlený odklon od uhlí a masivní nahrazování současných výrobních kapacit v polské energetice, především kvůli zvýšené ceně CO2. To pro nás z technického, ekonomického a sociálního hlediska není reálné. Pokud zohledníme délku investičního procesu v našem sektoru, rok 2030 je zítra.“
Wojciech Dabrowski, výkonný ředitel PGE

Podle největší polské opoziční strany je ovšem dosažení čistých nulových emisí v Polsku v roce 2050 reálné. V roce 2019 se v Polsku z uhlí vyrobilo téměř 80 % elektřiny. Sama společnost PGE vyrobila z uhlí 88 % elektřiny. Oznámila sice investiční strategie v oblasti obnovitelných zdrojů, nicméně stále staví nové uhelné elektrárny. Momentálně staví blok s instalovaným výkonem 490 MW v elektrárně Turow.