Advance Energo

Advance Energo a.s.

IČ: 9007172
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25172
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha

CE Ekoline

CE Ekoline s.r.o.

IČ: 4390121
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25172
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha

CE PROPERTIES

CE Properties a.s.

IČ: 9233857
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 25372
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha

CHEMCOMEX

CHEMCOMEX, a.s.

IČ: 25076451
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4287
Sídlo: Brněnská 327, Nové Město, 67401 Třebíč

LIKVIDACE ODPADU CZ

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.

IČ: 24823473
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17019
Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha

MRWheels

MRWheels a.s.

IČ: 8655642
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24809
Sídlo: Ruská 2929/101a, 70300 Ostrava

SPV RECYCLING CZ

SPV RECYCLING CZ a.s.

IČ: 6225012
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 22600
Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 11000 Praha

VÍTKOVICE MACHINERY TRADE

VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o.

IČ: 5451566
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67582
Sídlo: Ruská 2887/101, 70300 Ostrava

VÍTKOVICE WAGONS GROUP

VÍTKOVICE WAGONS GROUP a.s.

IČ: 4182626
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20739
Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 11000 Praha

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s.

IČ: 25909339
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2595
Sídlo: 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 70300 Ostrava

VÍTKOVICKÉ ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY

Vítkovické železniční opravny a.s.

IČ: 6687083
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11063
Sídlo: 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 70300 Ostrava

VR Morava

VR Morava a.s.

IČ: 27781291
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23456
Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 11000 Praha

ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA

Zberné suroviny Žilina a.s.

IČ: 50634518
Registrace: Okresní súd Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 1132/S
Sídlo: Kragujevská 3, 01001 Žilina