Datum: 26.05.2022

Začátkem května 2022 proběhl ve společnosti VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. (VD) audit se záměrem získání Osvědčení subjektu odpovědného za údržbu a Osvědčení o shodě pro funkci údržby. A jak to dopadlo? 

"Dlouhodobá příprava na tuto záležitost se nám vyplatila a můžeme konstatovat, že naše společnost uvedená osvědčení získala. Díky tomu se nám rozšířily možnosti poskytování služeb externím zákazníkům v oblasti údržby motorových hnacích drážních vozidel," uvedla Markéta Čočková, vedoucí oddělení traťové údržby VD.

Gratulujeme!