Datum: 01.03.2021

Snížení nákladů na energie spolu se snížením emisí stojí za vznikem kontraktu, který naše společnost uzavřela se společností UCED Energy s.r.o. na dodávku stavby „Ekologizace tepelného hospodářství v areálu Sigma Hranice“.

Advance Energo a.s. tak nese plnou zodpovědnost za zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, kvalitu provedených prací a vyřízení kolaudačního rozhodnutí. Samozřejmostí je také garance celkové ceny projektu a smluvního termínu dokončení.

Děkujeme společnosti UCED Energy s.r.o. za projevenou důvěru.