Datum: 14.06.2022

Rádi bychom vám představili nového člena managementu skupiny CE Industries. Od června bude nově vytvořenou pozici Group Treasury Directora zastávat Radek Prokop.

Radek bude mít na starosti vyhledávání nového a optimalizaci stávajícího financování našich dceřiných společností i akvizičních projektů. Dále se bude zabývat řízením rizik v této oblasti a jednotnou koncepcí vztahů s bankami a dalšími financujícími institucemi. Radek má předchozí mnohaleté zkušenosti z bankovního prostředí a naposledy z PwC.

A co od své nové role Radek očekává?

V CEI vidím tým lidí, kteří umí a ví, kam směřují. Optimalizace zdrojů financování a mitigace tržních rizik desítek firem v rámci rostoucí skupiny je výzvou, na kterou se skutečně těším.

Radkovi přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na spolupráci.