Datum: 24.06.2022

Zaměstnanci našeho holdingu s velkou radostí přijali pozvánku od dceřiné společnosti Chemcomex na prohlídku bloků 3 a 4 v jaderné elektrárně Mochovce. Chemcomex se podílí na dostavbě strojovny elektrárny, a tak mohli v rámci naší skupiny prezentovat měsíce a roky odvedené práce.

Pod dohledem velitele ochrany objektu se skupina z důvodu bezpečnosti rozdělila do menších a ty se pak koordinovaně přesouvaly místním mikrobusem do školící místnosti, kde všichni absolvovali bezpečnostní školení a následně se převlékli do předepsaného oděvu. Generální ředitel společnosti Chemcomex, Vlastislav Staněk, s bezpečnostním technikem elektráren následně v krátkosti popsali okolní budovy a vysvětlili rozdíl mezi komínem a chladící věží.

Za laskavého vedení a komentované prohlídky manažera spouštění se všichni přesunuli do budovy strojírny, kam jim po načtení přidělených vstupních karet byl umožněn z výšky skoro deseti metrů výhled, ze kterého byl vidět i blok 3. Prohlídka primární části, reaktorového sálu včetně parogenerátorů a jiných technologií vzbudila opravdový zájem a následná přednáška o fungování elektrárny, způsobu zavážení paliva a jeho přeměně dokreslila všem zúčastněným, jak funguje proces výroby elektřiny z jádra.

Děkujeme za prohlídku a perfektní organizaci celé akce.