Datum: 05.07.2022

Chorvatská skupina Duro Đaković, jedna z našich dceřiných společností, zahájila výrobu nástaveb obrněných vozidel pro českou společnost Excalibur Army. ĐĐ má značné zkušenosti v oblasti výroby svařovaných konstrukcí a specializuje se také na výrobu a podporu životního cyklu obrněných vozidel a podobné techniky. Není proto divu, že byla tato spolupráce navázána. První korby již byly dodány a mohl tak odstartovat proces finální montáže. Vedení obou společností považuje tyto události za počátek nového a dlouhodobého partnerství a nám nezbývá než popřát příjemnou a úspěšnou spolupráci.