Datum: 15.09.2022

Jsme rádi svědky firemních událostí našich dceřiných společností, protože stejně jako ony, věříme, že naše úspěchy jsou o lidech a za ty je třeba jim náležitě poděkovat. Jedna taková krásná událost se konala na začátku září, kterou zorganizovala společnost Vítkovické železniční opravny.

Firemní rodinný den se konal v prostředí Dětského ranče v Hlučíně. A jak sám název místa napovídá, bylo to hlavně o dětech. Nechyběly vyjížďky na koních, rozzářené pomalované dětské obličeje, veselý fotokoutek či bohatý raut.

Děkujeme, že je spokojenost vašich zaměstnanců na prvním místě.