Datum: 20.09.2022

Společnost Chemcomex uspěla v kvalifikačním procesu u společnosti EDF z Francie – jedním z hlavních uchazečů o dostavbu dalšího bloku JE Dukovany. Kvalifikováno bylo několik klíčových oblastí s prioritou na jadernou bezpečnost, kvalitu a projekt management. Dalšími tématy byly nákup, inženýring a soulad se všemi zásadními certifikáty.

Gratulujeme!