Datum: 02.11.2022

Vzdělávání a rozvoj považujeme v personální strategii naší skupiny za jedny ze základních pilířů. Využívání potenciálu vlastních lidí je pro nás jednou z hlavních myšlenek budování vzájemného vztahu. Napříč našimi společnostmi hledáme talentované kolegy a kolegyně, které práce baví a kteří se chtějí spolu s naší skupinou dynamicky rozvíjet.

Jsme velmi rádi, že vám můžeme již nyní prezentovat první konkrétní výstupy. Na konci září byl spuštěn pilotní talent program pro 4 naše kolegyně z oblasti HR:

Lenka Hatáková – Kávoviny

Jessica Bozková – Beohemija CS

Jana Attasková – MICo

Tereza Konečná – CE Industries

Všechny kolegyně vám postupně představíme, a to včetně naší ředitelky HR, Anny Matouškové, která celý program zaštiťuje. Roční tréninkový program bude kombinovat jak teoretická školení, tak především praktickou aplikaci získaných znalostí a dovedností do našich dceřiných společností. Oblast HR byla vybrána zejména proto, že budeme schopni efektivně doladit jednotlivé parametry programu v rámci našich vlastních procesů.

Jako začínající personalistka jsem velice vděčná, že mohu být součástí HR talent programu. Mám tak možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti pod vedením zkušených kolegů, což je pro mě velký impuls nezůstávat na jednom místě a posouvat se stále kupředu,“ uvádí ke své účasti v programu Tereza Konečná.

Paralelně k tomuto programu s oborovým zaměřením pro personalisty připravujeme také spuštění celoskupinového talent programu, který bude otevřený napříč obory, regiony i disciplínami. O detailech skupinového talent programu vás budeme informovat přímo přes personalisty a ředitele vašich společností. 

Kolegyním přejeme mnoho úspěchu a splněná očekávání.