Datum: 18.01.2023

Jde o vysokostěnný železniční vůz se zajištěním ochrany přepravovaného nákladu před povětrnostními vlivy, otevíratelnou roletovou střechou, vyztuženou tenkostěnnými ocelovými profily. Předmětem zakázky je kompletní revize vozu dle předpisu KVs5-B-2010. Při revizi je ze strany zákazníka požadována 100% výměna plastové krycí rolety za novou, včetně celkové povrchové úpravy vozu v rozsahu lak II s obnovou nápisů.

"Po dokončení dvacátého vozu již můžeme s radostí konstatovat, že se naši zaměstnanci úspěšně vyrovnali s úskalími této zakázky a opravy jsou v plném proudu. Zakázka je vysoutěžena na celkové množství 100 vozů a její dokončení se tak předpokládá v úvodu roku 2023," uvádí výkonný ředitel VŽO, Daniel Marek

Gratulujeme a přejeme úspěšné dokončení celé zakázky.