Datum: 13.02.2023

Od roku 2000 zastával vedúce pozície v spoločnostiach ako Heineken, Metalimpex SK (výkup a predaj šrotu) či TSR a od roku 2019 pôsobí ako generálny riaditeľ Zberných surovín Žilina. V novembri prijal ponuku skupiny CEI a stal sa členom jej predstavenstva. Zároveň nahradil Davida Vandrovca v riadení divízie Recyklácie surovín a odpadov. Už od svojich siedmich rokov sa venuje rýchlostnej kanoistike a občas vyplní voľný čas jazdou na motorke alebo literatúrou. Verí, že menšia kríza, v ktorej sa oblasť recyklácie nachádza, je iba prechodným obdobím a skupina CEI stojí na silných základoch, vďaka ktorým nebude problém túto situáciu zvládnuť.  

Čo je Vašou náplňou práce v rámci Vašej pozície CEO v ZSZA a ako si spoločnosť stojí na trhu? 

Zo začiatku to bol krízový manažment, kedy bolo potrebné kompletne prekopať fungovanie spoločnosti na všetkých úrovniach od výkupného, cez stredný až po vrcholový manažment. Prestaviť všetky procesy nákupu a predaja surovín, prevádzkové procesy apod. Znamenalo to výmenu všetkých riadiacich pracovníkov na všetkých úrovniach, zavedenie nových štandardov, nových obchodných vzťahov, nového IT systému. Aktuálne riešime problémy zamerané na zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a zníženie veľmi veľkej zadlženosti spoločnosti súbežne s nevyhnutými investíciami do revitalizácie prevádzok a obnovy strojového vybavenia. Čo sa týka pozície ZS na trhu, najlepšie o tom vypovedá tabuľka podielu na trhu s druhotnými surovinami od roku 2017 po rok 2021:

tabulka recyklace  


Čo máte v pláne v rámci Vašej novej roly člena predstavenstva CEI a riaditeľa divízie "Recyklácia surovín a odpadu"?


Na túto otázku neviem relevantne v tejto chvíli odpovedať, nakoľko ešte nie som kompletne oboznámený s činnosťou všetkých spoločností v rámci divízie. Mám predstavu o SPV, ale napríklad spoločnosti ako VR Morava, Gutra alebo Likvidace odpadů poznám len veľmi povrchne. Takže medzi moje prvé plány po odovzdaní funkcie GR ZS je určite prejsť si všetky spoločnosti, zoznámiť sa čo možno najpodrobnejšie s ich prevádzkami, fungovaním, problémami, ale aj s úspechmi.

Ako vnímate celkovú situáciu v tejto divízii a v recyklácii všeobecne?

Po mimoriadne úspešnom roku 2021 je momentálne cítiť isté ochladenie na trhu s druhotnými surovinami. Aktuálny dopyt konečných spracovateľov, ako sú oceliarne, papierne apod., je slabý. Tak isto po poklese cien za druhotné suroviny je slabší aj výkup a spolu s nárastom cien energií, práce apod. je v odvetví menšia kríza. V každom prípade verím tomu, že toto obdobie je len prechodné a našou snahou a prácou je, aby sme to čím skôr prekonali. Segment druhotných surovín je rozhodne zaujímavý a podľa môjho názoru má veľkú perspektívu.