Datum: 28.04.2023

Společnosti Chemcomex a MICo, spol. s r.o. se společně zúčastnily jako vystavovatelé a partneři odborné konference, Dnů teplárenství a energetiky, bezesporu nejvýznamnějšího setkání v oboru v České republice.

Již 29. ročník této konference, pořádané Teplárenským sdružením, si tradičně nenechali ujít zástupci tepláren, technologických firem a samospráv. Kromě příležitosti k utužení stávajících a navázání nových vztahů, přinesla konference odborné prezentace a diskuzi k tématům, jako jsou strategický vývoj teplárenství a jeho transformace nebo energetické využití odpadů.

To vše jsou oblasti, ve kterých vidíme velký potenciál i my, a jsme proto velice rádi, že jako zástupci energetické divize skupiny 
CE INDUSTRIES byli naši kolegové u toho!