Datum: 15.06.2023

Dne 6. června 2023 se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky konal event Sourcing Day – Obchodní setkání českých výrobců a dodavatelů pro sektor jaderné energetiky do Španělska 2023. Tohle business fórum podporuje přímo španělská asociace jaderné energetiky Foro Nuclear. Jedná se o sdružení, které existuje již od roku 1962 a integruje více než 55 společností a institucí, přičemž hájí kontinuitu jaderných elektráren a podporu jaderného sektoru.

Fórum Sourcing Day můžeme označit jako velmi efektivní cestu k navázání kontaktů, k networkingu a k dobře zacílené prezentaci společností. Přínosem byla navazující B2B jednání, při kterých měly firmy během patnáctiminutových slotů možnost s předem vybranými španělskými zástupci osobně prodiskutovat potenciální spolupráci. Šlo o firmy zabývající se inženýrskou činností, výrobou tlakových aparátů pro jaderné elektrárny, jejich montáží, až po dekontaminaci a zpracování radioaktivních odpadů.

Někteří z našich španělských protějšků dodávají stejným zákazníkům jako i naše společnosti. Např. s Empresarios Agrupados participují aktuálně na stejném projektu ve Francii jako Chemcomex. V tomto případě došlo tedy i na konkrétní aktuální projekty a možnosti další spolupráce.

„Osobně si myslím, že o síle španělského jaderného průmyslu se u nás málo ví. Přitom Španělé mají v provozu 7 reaktorů, které pokrývají přes 22% španělské spotřeby elektřiny. Zajímavé bylo také srovnání v kontextu světového měřítka, kde jaderná energetika představuje 10% vyrobené elektřiny, kterou produkuje 422 reaktorů ve 33 zemích. Dalších 57 reaktorů v 17 zemích se staví a španělské firmy se podílejí na údržbě a výstavbě ve 40 z těchto zemí. Z pohledu vize a plánů jsou si ve Španělsku vědomi toho, že do budoucna mají oproti Česku výhodu v tom, že mají nesrovnatelně větší možnosti ve využití solární a větrné energie. U nás naopak očekávají boom v oblasti jádra, v což doufáme i my v energetické divizi CE INDUSTRIES.“ říká Michal Balko, obchodní ředitel společnosti Chemcomex a aktivní účastník eventu.

Bylo nám ctí poznat a navázat kontakty se společnostmi: Správa úložišť radioaktivních odpadů,  ABO valve s.r.o., BAEST Machines & Structures, a.s., Huisman, KIP Brno, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Meva a.s. Roudnice nad Labem, EMPRESARIOS AGRUPADOS – GHESA,  Equipos Nucleares S.A., S.M.E., (ENSA), ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E., Konecranes, Newtesol, Nusim S.A. a Tecnatom.