Datum: 03.08.2023

Více o tomto úspěchu nám řekl Tomáš Zingopi, ředitel společnosti: „Norma ISO 9001 nám posloužila ke komplexnímu zmapování a popisu procesů ve společnosti. Nastavili jsme a definovali pravomoci a odpovědnosti každého zaměstnance.
Napříč celou společností jsme nastavili KPI i na netradiční pozice tak, abychom včas reagovali na výkyvy kontrolovaných klíčových oblastí firmy. Cílem je udržitelnost a trvale zlepšování procesu pro dosažení požadovaných strategických cílů společnosti a spokojenosti pro všechny zainteresované strany.“

Naše SPV RECYCLING CZ a.s. se zabývá recyklaci kovového odpadu. Musí se řídit příslušnými zákony a předpisy o odpadech a je její povinností odpovědnost k ochraně životního prostředí. Tato agenda je velice rozsáhlá a je zapotřebí mít vše vedeno v pořádku a včas. Proto zavedla i systém řízení podle normy ISO 14001, která je skvělým nástrojem k dosažení výše uvedených potřeb. S její pomocí firma nastavila kontrolní mechanismy environmentální problematiky.