Datum: 09.10.2023

Naše firma MICo Servis se dlouhodobě zabývá problematikou utěsňování přírubových spojů. Jedná se většinou o náhradu původního kovového, azbestového, nebo spirálového těsnění. Na základě dlouholetých zkušeností s utěsňováním, zejména exponovaných spojů jaderných elektráren, byla vyvinuta těsnění pro hlavní přírubové spoje primárních okruhů JE: parogenerátorů, hlavních cirkulačních čerpadel, kompenzátorů objemu, hydroakumulátorů.

Mimo tyto hlavní části MICo Servis vyvinul a dodává těsnění do dělicích rovin armatur primárního okruhu a také pro armatury, které plní bezpečnostní funkce v sekundárním okruhu. Pro potřeby ukrajinských elektráren vyvinuli naši kolegové těsnění Hlavní dělicí roviny (HDR) Hlavního cirkulačního čerpadla (HCČ) primárního okruhu, které slouží jako náhrada původního ruského řešení. Toto původní kovové těsnění bylo potřeba vyměnit z důvodu pravidelné revize čerpadla, která probíhá každé čtyři roky. Situace na Ukrajině dlouhodobě neprospívá kontaktu s obchodními partnery. I přesto se MICo Servis podařilo letos zrealizovat již 9 dodávek.