Datum: 20.09.2023

Loňský průzkum spokojenosti, na jehož základě byla provedena nápravná opatření, přinesl své ovoce. Věříme, že tato zlepšení vám zpříjemňují a usnadňují každodenní práci. Hodně si naši zaměstnanci přáli posílit komunikaci od vedení, mít více informací o stavu a směřování firmy. Děláme, co můžeme:

  • Ve skupině máme 4 interní firemní časopisy.
  • Každá společnost má nástěnku, na které se dozvíte aktuality.
  • V každé společnosti jsou zavedena pravidelná společná setkávání se zaměstnanci.

Také jsme v rámci průzkumu obdrželi zprávy, že zaměstnancům chybí zpětná vazba od jejich šéfů. Chybí jim oslava úspěchů i ponaučení z neúspěchů, chybí jim pochvala i konstruktivní kritika a někdy i podmínky k profesnímu rozvoji. Některé společnosti již proto implementovaly a jiné teprve čeká:

  • Pravidelné hodnoticí pohovory a hodnocení kompetencí.
  • Talent program skupiny.
  • Plány vzdělávání.
  • Politika otevřených dveří.

Velký kus práce odvedly naše společnosti také ve zlepšování pracovního zázemí. Poslední dva roky intenzivně pracujeme na tom, aby šatny, jídelny, denní místnosti i další prostory pro zaměstnance byly příjemné, odpovídaly 21. století a zaměstnanci tak měli k dispozici příjemné místo k nabrání nových sil do další práce.