Datum: 23.10.2023

Vzdělávání a rozvoj považujeme v personální strategii CE Industries za jedny ze základních pilířů. Rozvíjíme potenciál vlastních lidí, investujeme do jejich znalostí a dovedností. Proto byl na konci loňského září spuštěn zatím pilotní Talent program tentokrát pro naše kolegy a kolegyně z HR oddělení.

Tento roční tréninkový program kombinoval teoretická školení a praktickou aplikaci získaných znalostí a dovedností do našich dceřiných společností. Gratulujeme kolegyním Tereza Konečná, Jana AttaskováLenka Hatáková, které úspěšně programem prošly a získaly nejen teoretické znalosti, ale i praktickou zkušenost při implementaci procesů a personálních nástrojů v rámci našich společností.

„Jako začínající personalistka jsem velice vděčná, že jsem mohla být součástí HR Talent programu. Měla jsem možnost rozvíjet své znalosti pod vedením zkušených kolegů. Je to pro mě velký impuls nezůstávat na jednom místě a posouvat se stále kupředu,“ říká čerstvá absolventka programu a HR Business Partnerka Tereza Konečná.