Datum: 23.01.2024

Ve skupině CE Industries vždy hledáme cestu, jak být lepší a odpovědnější.
Našim cílem je zvýšit udržitelnost průmyslu a držet odpovědný přístup k životnímu prostředí a k lidem kolem nás. 
Jednou z klíčových oblastí, na kterou se, zaměřujeme, je recyklace druhotných surovin.

Tomáš Zingopi, ředitel SPV Recycling společně s Petrem Kořínkem, který má u nás na starosti energetické projekty, přišli se skvělým řešením, jak efektivně dotřídit tzv. lehkou frakci, snížit tím náklady na skládkování a splnit enviromentální odpovědnost vůči celé společnosti.

Lehká a těžká frakce jsou výstupním materiálem ze „schreddru“ – našeho třídícího zařízení, které je jedním z největších a technologicky nejvyspělejších v České republice. Schredder dokáže z velkých kusů kovového odpadu vytřídit hodnotnou surovinu, která putuje k dalšímu zpracování. Lehká frakce obsahuje zbytky materiálů – inertní materiály, kovy, druhotné materiály a prachovou část. Celou lehkou frakci jsme doposud skládkovali, což firmu stálo nemalé náklady. Kolegové vyřešili tento problém díky tzv. „dotřiďovacímu sítu“, které oddělí prachovou část od větších zbytkových materiálů. Navazujícím krokem bude použití magnetického bubnu, který ještě z prachové části odseparuje kovový prach. Ten se dál využije ve formě puku, jako oxidace do hutí.

Hlavním enviromentálním cílem je třídění druhotných surovin bezezbytku. Kolegové z divize Recyklace tyto ambice krok za krokem naplňují a vedou společnosti cestou odpovědnosti a udržitelnosti. Do 5 let se chtějí stát, skládkově neutrální, jednoduše řečeno – chtějí být zelení.