Datum: 21.03.2024

Během každého semestru se MBA studenti Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze věnují vybraným reálným podnikovým problémům. Ve spolupráci s firmami z různých oblastí podnikání získávají cenné znalosti. Rovněž společnosti recipročně dostávají nové pohledy na vyřešení svých úkolů. Tento semestr se worshop pořádal se skupinou CE Industries

Holding reprezentovali tři zástupci:

Anna Matoušková, členka představenstva a skupinová ředitelka lidských zdrojů, a také absolventka MBA programu,

Jiří Rabiec, člen představenstva a ekonomický ředitel skupiny,

Jan Zázvorka, finanční ředitel pro oblast FMCG.


Studenti dostali k řešení dva hlavní problémy:

  • Finanční a strategické řízení holdingu a konkrétní návrhy na možné investice nebo divestice včetně možného ocenění takových operací.
  • Efektivita investic do rozvoje a vzdělávání pracovníků holdingu se zaměřením na rozvoj top managementu a plánování následovnictví ve firmě.

Rolí firemních workshopů v MBA programu je posílení schopnosti aplikovat získané poznatky a dovednosti na situaci konkrétního podniku.
Studentům přišlo vhod detailní představení CE Industries jako firmy, která je na jednu stranu velmi mladá a dynamicky se rozvíjí a naplňuje vizi svého zakladatele Jaroslava Strnada, na druhou stranu se v ní seskupuje množství dlouhodobě existujících, tradičních firem.

Vybaveni těmito znalostmi a detailními informacemi např. o financích firmy se studentské týmy pustily do práce. Během celého dne mohly těžit nejen z přítomnosti a podpory Anny a Jiřího, ale i z coachingu Vojtěcha Opleštila, ředitele programu, a Richarda Brunet-Thorntona, akademického poradce programu.

Po celodenní práci studentské týmy prezentovaly svá doporučení, která následně zhodnotili i zástupci skupiny CE Industries.

Anna Matoušková: „Formát firemního workshopu na půdě VŠE měl pro nás v pravém slova smyslu ‚out of the box‘ přínos, díky kterému jsme se mohli podívat na naše strategická témata očima jiných, zkušených manažerů a studentů MBA programu. Osobně mě nejvíce bavil brainstorming na téma návratnost investic do rozvojových a vzdělávacích programů zaměstnanců, děkuji i za návrhy v oblasti succession planningu."

Jiří Rabiec: „Z mého pohledu to byla skvělá příležitost konfrontace našich interních úvah o strategickém směřování holdingu s lidmi, kteří měli jen veřejně dostupné informace o našich aktivitách a zároveň jsou oborově různorodého zaměření.“

A co o workshopu říkají samotní studenti?

Gary Ward: "Na workshopu jsme mohli využít jak naše různé profesní zkušenosti, tak i znalosti a dovednosti získané v průběhu studia. Díky tomu jsme mohli pomoci jednomu z nejvýznamnějších českých podnikatelů a jeho novým firmám pomoci s řešením jejich nejednoduchých výzev."

Michal Janda: "Workshop mi poskytl dost podrobný pohled na činnosti CE Industries v oblasti železniční dopravy, recyklace surovin a energetiky. Obzvláště poučná byla interakce se členy představenstva, která nabídla skutečný vhled do podnikatelských výzev a příležitostí v těchto odvětvích. Příležitost rozvíjet smysluplné personální strategie spolu s poznáváním odlišných pohledů mých spolustudentů byla velmi obohacující. Rozšířilo to nejen můj rozhled, ale také zdůraznila význam sdílení znalostí a týmové práce při řešení podobných problémů navíc v dosti omezeném čase."

Bruno Losseau: "Účast na workshopu byla prozatím vrcholem mého studia programu MBA a byla opravdu intenzivní. Na vypracování prezentace jsme měli několik málo hodin, byli jsme pod tlakem a museli jsme si vytvořit takovou strukturu a fungování týmu, aby každý člen týmu přispěl vytvoření hodnotného řešení pro CE Industries. Tato zkušenost byla obohacující a umožnila nám uplatnit získané poznatky v reálném a zároveň velmi komplexním prostředí. To svědčí o snaze programu nejen vzdělávat, ale také nás skutečně připravit na nejrůznější výzvy ve světě podnikání."

Václav Kňourek: "Účast na firemním semináři pro mě byla zkušeností, která mi poskytla kvalitní vhled do strategického myšlení úspěšné společnosti. Workshopy, jako je tento, představují jedinečnou výzvu; vycházejí z reálných dat a situací a nabízejí mi přínosné poučení. Pro náš studentský tým byla asi největší výzvou nutnost přizpůsobit se měnícím podmínkám, a to i navzdory týdenní přípravě před workshopem. Pro náš úspěch při řešení problémů, které CE Industries stanovili, byla zásadní efektivní komunikace a pružné vedení týmu."