Datum: 03.07.2024

Skupina CE Industries podpořila charitativní Běh Advenťáka, který se konal v Ostravě 13. června 2024.
Více než 20 zástupců z řad zaměstnanců centrály a dceřiných společností běželo s cílem pomoci 4 hrdinům – dětem se zdravotným postižením.
Výtěžek z akce jim pomůže zajistit adekvátní zdravotní péči a zkvalitnit jejich běžný život.

Běh Advenťáka je událost pořádaná ve 4 českých městech neziskovou organizací Advenťáci. Běh pro dobrou věc probíhá celoročně i formou virtuálního běhání, kde si firmy a jednotlivci sami proměňují odběhnuté kilometry na finanční dar.  

Běh Advenťáka je otevřen všem bez ohledu na věk nebo zdatnost. K dispozici jsou trasy pro všechny úrovně běžců, včetně dětského běhu.
"Jsme vděční CE Industries za jejich podporu, díky jejich pomoci můžeme uspořádat úspěšnou akci a vybrat peníze, které pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují." dodává Babeta Schneiderová, zakladatelka spolku Advenťáci.

Charita je nedílnou součástí vnímání společenské odpovědnosti skupiny. CE Industries se zapojuje do iniciativ, které prospívají okolním komunitám. Sponzorstvím a aktivní účastí na Běhu Advenťáka zdůrazňuje svůj závazek vůči lidské společnosti a podporuje práci charitativních spolků, kterým záleží na životech nuzných a znevýhodněných lidí.