Datum: 13.07.2021

Pro renomovaného výrobce stavebních materiálů, společnost Lafarge Cement v Čížkovicích, ERITECH dokončil dodávku a uvedl do provozu technologickou linku pro dopravu a dávkování RDF a chemlonu 

Společnost Lafarge Cement dlouhodobě snižuje spotřebu neobnovitelných zdrojů, které z více než 90 procent nahrazuje alternativními palivy. Díky nepřetržitým investicím a modernizací technologie je linka na výrobu sklínku, která využívá tuhá alternativní paliva, jednou z nejpokročilejším ve středoevropském regionu. ERITECH stávající technologii rozšířil o využití chemlonového recyklátu z pneumatik.  

Stávající technologii jsme rozšířili o využití recyklovaného chemlonu z pneumatik 

Kvůli částečnému nahrazení multiprachu chemlonovým recyklátem z pneumatik byla rozšířena stávající linka využívající tuhá alternativní paliva (TAP). To umožní samostatnou dopravu a dávkování recyklovaného chemlonu do hlavní dopravní technologie, a v případě výpadku části linky dávkování TAP bude schopna tuto část zastoupit navýšením kapacity dopravy až na maximální kapacitu navazujícího hlavního dopravníku.

Technologie se skládá ze zásobníku se šnekovnicemi navrženými tak, aby byly schopny pracovat ve velmi širokém rozsahu dopravní kapacity a sypné hmotnosti vstupních materiálu. Navazující pásová váha řídí dávkování materiálu na pásový dopravník, který materiál dopraví do stávající technologie. Pro celou novou technologii byla kvůli hořlavým dopravovaným materiálům provedena také analýza ochrany proti výbuchu.

Společnost ERITECH zajistila dodávku technologické linky pro dopravu a dávkování chemlonového recyklátu z pneumatik do cementárny Lafarge Cement v Čížkovicích I Foto: ERITECH a.s.