Datum: 17.05.2022

Na základě poptávky společnosti ÚJV Řež, a.s., bylo v období od prosince 2021 do března 2022 provedeno vyjímání a zpracování kontaminovaných chemických kalů ze sedimentační jímky ČOV v areálu ÚJV Řež, a.s. Zakázka zahrnovala vyčerpání a následné zpracování kalů solidifikací z jímky o objemu 33 m3.

Kaly byly vyjímány kalovým čerpadlem s drtičem a následně odvodněny pomocí dekantační odstředivky, čímž se objem čerpaných kalů podařilo zahustit na obsah sušiny průměrně 40 %. Výsledkem odstředění je 76 sudů s 9,8 tuny zahuštěného kalu, který dále pokračoval ke zpracování metodou solidifikace.

Skvělá práce!