Datum: 07.06.2022

Mohli bychom jednoduše konstatovat, že každý rok je v našem holdingu více než obdobím změn. Při podrobném zkoumání však zjistíme, že se jedná o klíčovou ingredienci naší firemní kultury. A přelom roku 2021/2022 nebyl v tomto ohledu jiný. Do představenstva CE Industries a CE Power Industries přišli dva noví kolegové, jejichž úkolem je pomoci s ukotvením rychle rostoucího počtu dceřiných společností a s dalším rozvojem holdingu včetně nastavení efektivních vnitřních procesů. Dnes vám přinášíme rozhovor s prvním z nich. David Vandrovec do skupiny přináší jak zkušenosti z velkých nadnárodních korporací, tak ze společností střední i menší velikosti a přináší také znalosti a dovednosti z odpadového průmyslu a řízení rizik.

DOBRÝ DEN, DAVIDE, VÍTÁME VÁS VE SKUPINĚ. PRVNÍ OTÁZKA SE TAK NĚJAK NABÍZÍ. CO VÁS DO HOLDINGU PŘIVÁDÍ A PROČ JSTE SE ROZHODL PŘIPOJIT?

Nejprve musím poděkovat všem kolegům za příjemné přivítání. Chápu, že začínáme touto otázkou, nicméně odpověď je relativně jednoduchá. Ve své profesní kariéře se dlouhodobě orientuji na environmentální a odpadový průmysl se zaměřením na inovace a udržitelný rozvoj včetně procesní výkonnosti a její podpory ICT systémy. Své zkušenosti jsem získal ve společnostech v oblasti IT, telekomunikací a odpadového hospodářství. Jako přínosné hodnotím i mé zkušenosti s různě velkými typy společností, a to od malých společností po velké nadnárodní korporáty. Všechny mé zkušenosti vždy byly spojeny s budováním něčeho nového, rozvojem či změnami současných procesů a vytvářením a naplňováním nových strategií. Dlouhodobě se také zaměřuji na podporu otevřeného a férového tržního prostředí. Bylo tedy zřejmé, že rozhodování o naší vzájemné spolupráci pro mne nebylo příliš komplikované. CE Industries je velmi progresivním holdingem, který má jasně komunikujícího majitele s jasnou vizí. Firemní kultura, její hodnoty i přístup managementu se v mnohém shodují s mými přístupy, takže věřím, že společně můžeme posouvat holding úspěšně dále.

JAK VNÍMÁTE AKTUÁLNÍ SITUACI V HOLDINGU?

Úvodem bych rád řekl, že za dobu existence holdingu, což je relativně krátká doba, se povedlo mnoho úžasných věcí. Na prvním místě je třeba vyzdvihnout akviziční agilitu. Na druhou stranu zcela logicky existují oblasti, které na finální stabilizaci ještě čekají a jsou tak trochu daní zmiňovaného rozšiřování. Celý holding neustále roste, což s sebou přináší velký tlak na vnitřní holdingové uspořádání a procesy, řídicí i kontrolní. Je před námi hodně oblastí, které je vhodné a potřebné nastavit. Klíčové však bude společně najít tu správnou úroveň efektivity, abychom si vlastní byrokracií nezkomplikovali život. Stejně tak se budeme chtít věnovat strategickému rozvoji jednotlivých divizí a vyhledávání vnitřních synergií napříč holdingem a mezi dalšími akvizicemi.

JAK VNÍMÁTE VÁMI ŘÍZENOU DIVIZI RECYKLACE SUROVIN?

Divizi recyklace surovin dnes přímo tvoří pět výkonných společností, které působí aktuálně na území České a Slovenské republiky. Zabýváme se nakládáním pevnými odpady, kde se primárně orientujeme na železné kovy, a tekutými odpady včetně čištění. Jednotlivé společnosti mají vlastní historii, se kterou do holdingu přišly. Naším úkolem je jejich historie propojit do jednoho efektivně fungujícího budoucího celku, který bude v rámci střední Evropy schopen nabídnout našim současným i potenciálním zákazníkům komplexní službu se zásadní přidanou hodnotou. Jinak řečeno, chceme využít našich současných znalostí, dovedností a zkušeností k tomu, abychom všem našim budoucím zákazníkům byli schopni nabízet unikátní produkty a služby, které budou přinášet významné konkurenční výhody. Dnes vnímáme potřebu posílení hned v několika oblastech. První z nich jsou obchodní procesy, kde se ukazuje určitá vzájemná nesourodost a nízká efektivita. Druhou oblastí je řízení rizik jako takové, kde bude klíčové se na jedné straně zaměřit na provozní a technologická rizika a na straně druhé vhodným způsobem uchopit rizika legislativní, kde nám půjde zejména o připravenost na legislativní vývoj jak na úrovni národní, tak evropské a také nám půjde o finální shodu s legislativními i jinými požadavky. V neposlední řadě se budeme věnovat dalšímu rozvoji. Budeme se bavit o střednědobých a dlouhodobých strategiích, budeme identifikovat synergické aktivity uvnitř i vně holdingu a budeme se zcela logicky rozhlížet po dalších akvizicích, které nám budou zapadat do našich plánů a dlouhodobé strategie.

HOVOŘÍTE O STRATEGICKÉM VÝHLEDU, KAM TEDY BUDEME SMĚŘOVAT?

Příležitostí před námi stojí mnoho, bude záležet jen na nás, které z nich se rozhodneme využít. Již jsem zmínil synergické aktivity uvnitř i vně holdingu. Zmínil jsem také komplexní službu a přidanou hodnotu. Naše současná orientace jen na vybrané komodity je dlouhodobě neudržitelná. Naše budoucnost je v komplexním řešení odpadového hospodářství pro naše zákazníky, tedy schopnost nabídnout řešení pro všechny komodity. S tím je spojená technologická připravenost na přepracování odpadů, chcete-li recyklaci odpadu na druhotnou surovinu, která je dále využitelná v následné výrobě. Současně se budeme věnovat identifikaci služeb, které je možné propojit s následným nakládáním s odpady, případně výrobou produktů z námi přepracovaných odpadů. Věřím, že společně dokážeme využít maximum příležitostí, které nás posunou vpřed a umožní nám v souladu s naší strategií obsadit trh.

UVEDENÉ AKTIVITY VYŽADUJÍ MAXIMÁLNÍ KOOPERACI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH, JSME JAKO HOLDING PŘIPRAVENI?

Spolupráce a zejména motivace ke změně bude důležitým vkladem pro dosažení našich budoucích strategií. Ve spolupráci s holdingovým HR již začínáme diskutovat o motivacích, o složení týmů, o nových rolích jak v holdingu, tak v jednotlivých společnostech. Věřím, že budeme připraveni včas a správným způsobem. Ve spolupráci s kolegy z představenstva holdingu budeme v následujících obdobích představovat nové či aktualizované procesy včetně komunikace, marketingu a manuálu pro efektivní integraci nových akvizic.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na spolupráci.

Michaela Fajc

Marketing a komunikace CE Industries