„Hlavním cílem pozice je zabezpečení ekonomické a finanční stability svěřené společnosti.“

Klíčové činnosti a odpovědnosti:

 • Kompletní zastřešení veškerých finančních aktivit (příprava rozpočtů, finančních plánů, plánů cash flow, účetních uzávěrek a podkladů pro audit).
 • Kontrola účetních operací a příprava reportingu podle požadavků vedení.
 • Kontrola správnosti zpracování controllingových reportů.
 • Zodpovědnost za efektivní nastavení vnitropodnikových procesů a finančního ICT řešení.
 • Zodpovědnost za efektivní využívání firemních zdrojů a investic.
 • Spoluzodpovědnost za strategické řízení společnosti.
 • Komunikace s třetími stranami / stakeholdery (banky, úřady, auditoři, daňoví poradci).
 • Spolupráce na formulaci strategických a taktických cílů a opatření pro efektivní rozvoj společnosti.

 Nutná kvalifikace a dovednosti:

Vzhledem k tomu, že cíle pozice jsou velmi náročné, je nutné pro výkon této role mít dostatečné odborné i manažerské zkušenosti.

Všeobecnými podmínkami pro výkon pozice jsou:

 • VŠ vzdělání (ekonomického zaměření) – podmínkou.
 • Praxi s vedením finančního týmu.
 • Zkušenosti s M&A, integrací, restrukturalizací
 • Preferujeme zkušenosti z výrobních firem (petrochemie, FMCG výroba, automotive)
 • Znalost controllingových nástrojů, zkušenosti s řízením finančních toků společnosti, zkušenosti s řízením kreditních, měnových a ostatních rizik společnosti.
 • Silná ambiciózní a iniciativní osobnost, odolnost vůči práci pod tlakem.