Klíčové činnosti a odpovědnosti

Budování dobrého jména u zákazníků

Jednání se stávajícími zákazníky o technických i obchodních podmínkách.

Příprava a prezentace nabídek.

Operativní komunikace se zákazníkem 

Vyjednávání o smluvních podmínkách, příprava smluv a zajištění jejich podpisu.

Práce s CRM systém.

Komunikace zpětné vazby od zákazníka

Příprava cenových nabídek při prodeji materiálu (pevné odpady)

 

 

Nutná kvalifikace a dovednosti

Nutná praxe a orientace v odpadovém hospodářství

Aktivní kontakty na výrobní společnosti, zdravotnická zařízení, města, obce a jimi zřizované organizace, …

Samostatnost, odpovědnost a schopnost rychle se rozhodnout

Rychlé navazování kontaktů se zákazníky

Schopnost dlouhodobě pracovat nad každým zákazníkem s cílem maximálního zisku 

Proaktivní přístup k řešení problémů – dokážete sám najít řešení i mimo rámec kompetencí a toto řešení umíte zdůvodnit a prosadit

Znalost softwaru Outlook, Word, Excel

Řidičský průkaz – budete cestovat v rámci ČR, maximálně příhraničí

Zkušenost s veřejnými i neveřejnými výběrovými řízeními.