Pro naši dceřinou společnost Advanced Energo hledáno novou posilu na realizaci projektů. Advance Energo je společnost orientující se na řešení a realizaci projektů energetických úspor. Impulsem k založení této společnosti byly a jsou vlastní praktické zkušenosti a dosažené výsledky při návrhu a realizaci opatření v rámci holdingů Czechoslovak Group, MSM a CE-Industries, tedy pro více než 170 malých, středních a velkých podniků. Již během roku 2019, kdy byl tento projekt spuštěn, byly připraveny projekty s úsporou téměř 200 mil. Kč.

Klíčové činnosti a odpovědnosti

 • Řízení výstavby stavebních celků nebo staveb technicky náročných a konstrukčně úzce specializovaných, koordinace všech účastníků výstavby a zajišťování plynulé realizace staveb.
 • Aktivní spolupráce s projektovým manažerem stavby.
 • Koordinace kapacit v rámci svěřeného projektu.
 • Stanovování koncepcí technických řešení výstavby.
 • Zajišťování organizace staveniště a řízení provozu na něm.
 • Koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí.
 • Zajišťování podmínek pro kontrolní prohlídky stavby.
 • Spolupráce s technickým dozorem investora, autorským dozorem projektanta a s koordinátorem BOZP.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce s externími subjekty (technický dozor investora, autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, správci sítí, místní úřady, obyvatelé, kontrolní orgány apod.).
 • Vedení příslušné dokumentace, jako vedení stavebního deníku, zpracování denního hlášení stavby, vedení prvotní evidence, propočet nákladů na dokončení stavby, příprava podkladů pro fakturaci atd.
 • Plní další úkoly dle požadavků nadřízených v rámci sjednaného druhu práce.

Nutná kvalifikace a dovednosti

 • SŠ/VŠ vzdělání, 5+ let praxe v oblasti energetiky nebo TZB.
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci.
 • Znalost procesů projektového řízení.
 • Schopnost vedení týmu, organizační schopnosti a zodpovědnost.