Hlavní cíl pozice

„Hlavním cílem pozice je převzetí oblasti financování v celé skupině, revize stávajícího, návrh změn a vyhledávání nových finančních zdrojů pro investice a M&A.“

Klíčové činnosti a odpovědnosti

 • Zodpovědnost za řízení úseku Tresury skupiny a centralizaci financování dceřiných společností
 • Zajišťování financování skupiny a jednotlivých dceřiných společností
 • Nastavení metodiky řízení peněžních toků, řízení měnových a finančních rizik a financování skupiny
 • Rozvoj alternativních možností financování akvizičního růstu skupiny
 • Zodpovědnost za včasné dodržování podmínek úvěrových smluv
 • Revize stávajících úvěrových smluv a finančních partnerů, identifikace slabých míst a příležitostí pro budoucí rozvoj skupiny.
 • Otevírání nových potenciálních zdrojů financování
 • Zodpovědnost za efektivní zhodnocování volných finančních prostředků
 • Vytvoření sítě partnerů pro společné financování „opportunities projektů“

 

Nutná kvalifikace a dovednosti

 

Pro výkon této role je důležitá silná odborná zkušenost v oblasti financování, výborný přehled na trhu i velmi silné vyjednávací a organizační schopnosti.

Dále očekáváme analyticky zaměřeného člověka, který dokáže samostatně dotáhnout zadání náročných a jedinečných projektů.

Všeobecnými podmínkami pro výkon pozice jsou:

 

 • VŠ ekonomického zaměření
 • Praxe minimálně 5 let v oblasti financování – investiční fond, bankovní instituce a/nebo interní skupinové treasury
 • Orientace na českém i středoevropském bankovním trhu, znalost finančních nástrojů
 • Znalost mimobankovních nástrojů financování
 • Orientace v nástrojích finančního řízení/controllingu
 • Anglický jazyk na pokročilé komunikativní úrovni
 • Znalost práce MS Office - pokročilá úroveň

 

 

Více: https://www.lmcg2.com/pd/1588356485/?rps=202