Pozici Výrobní ředitel hledáme pro tradiční českou společnost se silným postavením na světovém i domácím trhu v oblasti zápustkového a volného kování.
Společnost vyrábí pestrý sortiment produktů pro globální výrobce v oblasti energetiky, lodního průmyslu, dopravní techniky, letectví, ropného průmyslu a dalších strojírenských oborů.


„Celková odpovědnost za vývoj, výkon a údržbu veškeré výroby, s cílem zajistit hladký a efektivní tok výrobního procesu, který maximalizuje výkon a ziskovost.“


Klíčové činnosti a odpovědnosti:

  • Kompletní řízení výroby
  • Zajištění optimálního a efektivního využití personálu a zdrojů k dosažení co nejlepšího provozního výsledku
  • Plánování výrobních kapacit a zdrojů z hlediska plnění termínů zakázek
  • Řízení nákladů a sledování optimalizace výroby
  • Identifikace relevantních slabých stránek společnosti a vypracování návrhů na zlepšení
  • Zavádění preventivních a nápravných opatření do výrobního procesu
  • Úzká spolupráce s vedením firmy a dalšími odděleními společnosti

Požadovaná kvalifikace a dovednosti:

  • SŠ/VŠ strojírenského zaměření
  • Zkušenost s řízením výroby či z podobné pozice minimálně 3 roky
  • Vynikající organizační a manažerské schopnosti
  • Strukturovaný a na výsledky orientovaný způsob práce
  • Samostatnost v rozhodování při řízení procesů