Datum: 20.09.2023

Vítkovické železniční opravny ze skupiny CE INDUSTRIES podnikatele Jaroslava Strnada v roce 2018 původně začaly jako průmyslový start-up. Po necelených pěti letech se ze společnosti stala prosperující firma, která každým rokem roste a nabírá nové zaměstnance do hal v ostravských Vítkovicích, kde se opravují nákladní železniční vagóny pro více než 100 zákazníků z celé Evropy.

„V roce 2022 jsme opravili 914 železničních vozů. Jedná se o meziroční nárůst o 6 % a náš tým se rozrostl o 34 nových členů. Celkem je nás dnes 165 a potřebovali bychom dalších až 20 kolegů. Práce máme dost. Během pěti let jsme ze start-upu vybudovali prosperující a stabilní byznys. Dává to smysl a přeje tomu doba. Objem přepravy po kolejích v regionu střední a východní Evropy každých pět let roste o 12 % - 30 %. Cílem EU je navíc do roku 2030 podíl přepravy zboží na kolejích zvýšit na 30 % na úkor nákladní automobilové dopravy,“ řekl Daniel Marek, výkonný ředitel Vítkovických železničních opraven.

„Dnes je v Evropě v provozu 700 tisíc nákladních vagonů. V roce 2030 jich bude jednou tolik. Zde je obrovský potenciál pro VŽO a celou naši železniční divizi včetně chorvatského výrobce nákladních železničních vagónů Đuro Đaković. Bude třeba vyrábět nové vagony a opravovat ty existující. Železnice má a bude mít obrovský potenciál. Je zelenou páteří Evropy. Její rozvoj je klíčový pro snižování emisí z nákladní dopravy, což je jeden z hlavních evropských klimatických cílů,“ doplňuje Jiří Rabiec, ekonomický ředitel a člen představenstva CE INDUSTRIES.

 Za úspěchem společnosti stojí také služba mobilní dílny, která klade důraz na pro klientský a inovativní přístup. Stále více zákazníků řeší na trati nečekané situace, nebo plánuje průběžnou údržbu provozovaných nákladních železničních vozů a využívá služeb mobilní dílny. Ta dovede provést údržbu či opravu přímo na místě včetně například výměny dvojkolí. Díky službě mobilní dílny není potřebná přeprava do opravny a zpět, což šetří velmi významně čas a především náklady. „Momentálně máme čtyři provozovny mobilní dílny – v Lounech, Ostravě, Mošnově a Štúrovu. Naše provozovny tak mohou nabídnout své služby mimo lokality ČR také v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Připravujeme další expanzi na sever k polským přístavům, na východ k ukrajinským hranicím a na jih, abychom pokryli i další část Maďarska a případně i Chorvatsko,“ přibližuje Richard Toman.  

Po dobu své pětileté existence sdílí Vítkovické železniční opravny svůj areál také s tradiční ostravskou společností VÍTKOVICKÁ DOPRAVA. Společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. navazuje na bohatou historii Vítkovické železniční dráhy, založené v druhé polovině 19. století. V novodobé historii vznikla jako samostatný subjekt VÍTKOVICE DOPRAVA a.s. v roce 2002 vyčleněním z mateřské společnosti VÍTKOVICE a.s. a v roce 2018 se po prodeji stala součástí skupiny CE Industries. Momentálně mají 110 zaměstnanců a dosahují ročního obratu okolo 180 milionů ročně.

Hlavní činností VÍTKOVICKÉ DOPRAVY je provozování železniční vlečky a železniční obsluhy velkých průmyslových firem v samém centru města Ostrava.  Věnuje se ale také traťové údržbě a správě vozových osobních automobilů pro společnosti z holdingu CE INDUSTRIES i další zákazníky.