Datum: 26.08.2021

Tradice těžkého strojírenství v areálu tradičních ostravských strojíren Vítkovice Heavy Machinery (VHM) pokračuje i poté, co byl komplex začátkem roku prodán v dražbě. V prostorách bývalé kovárny úspěšně podniká společnost MRWheels ze skupiny CE Industries a zaměstnává 85 pracovníků, vesměs bývalých zaměstnanců VHM. Za rok 2020 dosáhla tržeb 76,7 miliónu Kč a měla zisk před zdaněním 2,3 miliónu Kč. V plánu na letošní rok má meziroční zdvojnásobení prodejů svého hlavního produktu, obručí pro kolejová vozidla.

MRWheels (z anglického Merit Railway Wheels, tedy kvalitní železniční kola) vyrábí v bývalé kovárně VHM již od května minulého roku obruče především pro lokomotivy a tramvaje. Jde o nově založený podnik, který si prostory v areálu VHM pronajímá. Zaměstnává v naprosté většině bývalé pracovníky VHM, kteří díky MR Wheels získali novou, a především perspektivní práci.

„Naše společnost má 85 zaměstnanců a zatím průměrně vyrábíme tisíc obručí měsíčně, přičemž naším nejvýznamnějším partnerem je společnost Bonatrans Bohumín,“ říká Jan Kusněř, výkonný ředitel MRWheels, a doplňuje: „Domácím trhem je pro nás železnice a dopravní podniky v Česku a na Slovensku. Aktivní jsme však i v zahraničí. Dynamicky rozvíjejícím trhem je železnice v Rumunsku, městské dopravní podniky na Ukrajině a v Německu.“

Kromě výroby obručí zajišťují pracovníci společnosti také tepelné zpracování výkovků, odlitků a svařenců pro další společnosti. V současné době si MRWheels pronajímá zhruba 70 procent prostor bývalé kovárny VHM, další část využívá společnost Hammering. Perspektivu dává firmě dlouhodobá nájemní smlouva i skutečnost, že je zadní část areálu oddělena od ostatních součástí bývalého VHM železnicí a nový majitel se v současné době zaměřuje spíše na další využití pozemků ředitelství, těžké mechaniky, ocelárny a slévárny.

„Naše měsíční tržby přesahují deset milionů korun a za rok 2020 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku 2,3 miliónu Kč před zdaněním, na který chceme v letošním roce navázat. Pro rok 2022 je naším cílem zdvojnásobení objemu prodávaných obručí,“ plánuje Jan Kusněř. Aby firma dosáhla této mety, doplňuje si potřebné certifikace, je aktivní v tendrech i ve snaze získávat nové zákazníky. Hlavním trumfem je pro MRWheels flexibilita a schopnost splnit požadavky zákazníků. Zároveň se může opírat o více než stoletou historii válcování obručí ve Vítkovicích.

Přestože ve světě vládne trend nahrazování železničních obručí celistvými monobloky, trh se železničními obručemi se rovněž dynamicky rozvíjí. A to především v segmentu příměstské a tramvajové dopravy, kde jsou využívána obručová kola s pryžovými segmenty pro zvýšení komfortu cestování. Společnost MRWheels se rovněž ve svém rozvoji může opřít o synergie ve skupině CE Industries, pro niž železnice představuje jeden z hlavních pilířů podnikání.

„Ve skupině působí také společnosti Vítkovické železniční opravny či Vítkovická doprava a v železniční branži je aktivní. To nám umožňuje koordinovat obchodní aktivity, společně řešit například účast na veletrzích a připravujeme spolupráci v oblasti obrábění obručí,“ doplňuje Jan Kusněř.