Datum: 10.02.2022

Průmyslová skupina CE Industries vstupuje do roku 2022 s výrazně obměněným představenstvem. Ve funkci pokračuje jeho předseda Adam Šotek. Nově s ním spolupracují nově jmenovaní členové představenstva Branislav Posuch a David Vandrovec, který k 1. lednu nahradil ve funkci Tomáše Schmieda. Průmyslový holding CE Industries českého podnikatele Jaroslava Strnada zahrnuje 20 společností rozdělených do čtyř divizí, které zaměstnávají téměř dva a půl tisíce zaměstnanců a generují roční obrat ve výši 8,3 miliardy korun.

Branislav Posuch se ke skupině připojil 1. prosince 2021 a v rámci ní zodpovídá za energetickou divizi CE Industries. Bude řídit též energetická aktiva skupiny v Srbsku, kde CE Industries v minulém roce získala petrochemickou společnosti Hipol. Branislav Posuch je absolventem VŠCHT v Praze a působil například v Chemopetrolu, České rafinérské, ÖMV či v poradenské společnosti Deloitte. Před nástupem do CE Industries pracoval ve společnosti MVV Energie na pozici ředitele pro strategii a development.

David Vandrovec stanul v čele divize Recyklace surovin & odpadů, do níž aktuálně spadají společnosti Zberné suroviny Žilina, Likvidace odpadu CZ, SPV Recycling a VR Morava. V čele této divize bude zodpovědný za rozvoj a rozšiřování veškerých aktivity spojených s recyklací a následným využitím druhotných surovin pocházejících z pevných i kapalných odpadů. David Vandrovec je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a Executive MBA na Central European Management Institute v Praze a působil ve společnostech Aliatel, Eurotel nebo O2. Před nástupem do CE Industries pracoval jako generální ředitel společností REMA, které se zabývají zajišťováním sběru, třídění a recyklací odpadních elektrických a elektronických zařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů.

„Jsme přesvědčeni, že spolu s našimi novými kolegy získává naše skupina silné osobnosti, které nám pomohou v našem dalším úspěšném růstu,“ řekl Adam Šotek, předseda představenstva CE Industries.

Průmyslový holding CE Industries založil český podnikatel Jaroslav Strnad v roce 2017 a soustřeďuje do něj společnosti z oblasti železnice, zpracování odpadů a energetiky. V roce 2021 ke třem divizím pojmenovaným Železniční doprava, Recyklace surovin & odpady, Energetika a strojírenství přibyla nová divize Opportunities. Do této divize zařazuje skupina perspektivní společnosti, které se nacházejí ve složité finanční a provozní situaci, ale mají dlouhodobou perspektivu. Jedná se o restrukturalizační projekty, které nezapadají do základních pilířů aktivit CE Industries, ale představují zajímavé byznysové příležitosti, jako jsou například srbské společnosti Beohemija a Hipol, jež holding CE Industries ovládl v minulém roce.

 

O CE Industries

CE Industries je dynamicky rostoucí průmyslový holding podnikající na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin a energetice. Je tvořen 20 společnostmi s více než 2400 zaměstnanci a obratem převyšujícím 8,3 miliardy Kč. CE Industries rozvíjí průmysl současnosti pro udržitelnou budoucnost s důrazem na odpovědnost, dlouhodobost a respekt k životnímu prostředí i lidské společnosti.