Datum: 28.09.2022

Schůze věřitelů schválila reorganizaci společnosti, která je významným dodavatelem komponentů pro kritickou infrastrukturu v rámci české jaderné energetiky

V úterý 27. září 2022 schůze věřitelů schválila reorganizační plán společnosti MICo, tradičního výrobce výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob pro jadernou i konvenční energetiku, a další průmyslové obory sídlícího v Třebíči. Reorganizační plán počítá se zachováním a dalším rozvojem společnosti v obou výrobních závodech, kde působí. V rámci reorganizačního plánu se investorem a vlastníkem stává společnost TURNIKA SPV, která je stoprocentně vlastněna holdingem CE Industries českého podnikatele Jaroslava Strnada.

MICo se dostalo do insolvence v důsledku ztrátových projektů, neúspěšných investic mimo core business, absence potřebných firemních procesů, např. v plánování a rozpočtování zakázek, a nedostatečné připravenosti a kapitálové vybavenosti v rámci spolupráce s velkými zahraničními zákazníky. Svou roli sehrál i růst cen vstupů (železa) a komplikace při plnění zakázek v podmínkách pandemie COVID-19. Do společnosti krátce před vyhlášením insolvence soudem nastoupil tým vedený zkušeným krizovým manažerem Petrem Karáskem známým například z projektu restartu automobilky TATRA TRUCKS, ESSA Czech a dalších, aby dal její hospodaření do pořádku, připravil ji na vstup strategického investora a nového vlastníka a současně provedl základní provozní restrukturalizaci. Dlužníka v insolvenčním řízení zastupovala a na přípravě plánu reorganizace se podílela advokátní kancelář Constelius.

Pod vedením Petra Karáska proběhla mj. analýza rozpracovaných zakázek a možností jejich dokončení. Současně byla provedena i analýza obchodních rizik, která vedla k úspěšnému přejednání podmínek některých významných kontraktů, a to se zákazníky i dodavateli. Rozhodující pro budoucnost podniku je, že vyrábí kvalitní a konkurenceschopné výrobky, o které je v současné době zájem, a lze očekávat, že poptávka bude, s ohledem na aktuální předpoklad opětovného příklonu společnosti k jaderné energetice, v budoucnosti narůstat. Činnost MICo lze s ohledem na speciální význam pro údržbu jaderných zařízení zároveň považovat za důležitého dodavatele pro podniky kritické infrastruktury českého státu. Petr Karásek uvádí: „Největší hodnotou společnosti je tým zhruba 150 zkušených techniků a dělníků, kteří udrželi v plném chodu výrobu i v době krize společnosti. Vstup silného a zkušeného investora pro ně znamená novou perspektivu i motivaci.“

Reorganizace počítá s tím, že zůstanou zachovány veškeré vývojové, konstrukční a výrobní činnosti, jakož i pracovní místa. Investor, kterým je přes účelovou společnost TURNIKA SPV a.s. holding CE Industries vlastněný českým podnikatelem Jaroslavem Strnadem, poskytne MICo potřebný kapitál i manažerské a obchodní schopnosti. Adam Šotek, předseda představenstva CE Industries, uvádí: „Energetika je vedle recyklací a železnice klíčovým oborem našeho holdingu. MICo představuje pro CE Industries strategickou investici, která rozšiřuje naše schopnosti v jaderné i konvenční energetice.“

Adam Šotek dále vysvětluje strategii investora: „Základem je propojeni výrobní společnosti MICo a inženýrsko-dodavatelské společnosti Chemcomex, kterou nedávno investor rovněž získal do svého portfolia. Touto synergií zákazníci získají komplexní službu od výroby daného aparátu až po samotnou montáž, a to včetně komplexního inženýringu. Výhodou je, že zákazník nemá dva dodavatele, ale pouze jednoho jak na výrobu, tak na montáž. Budoucí řešení garancí a kontrola projektu pak může být pro zákazníka zásadním parametrem. Pro obě firmy to je pak konkurenční výhoda oproti ostatním dodavatelům během výběrových řízení. Zatím se jeví, že takové spojení bude ve střední Evropě jedinečné a rozšíření produktového portfolia o produkty MICo získá spolupráce MICo s Chemcomexem ve vnímání zákazníka konkurenční výhodu.“

Novým generálním ředitelem MICo je od září 2022 Petr Litvan, absolvent oboru jaderná energetika na ČVUT Praha s širokými zkušenostmi z jaderné energetiky i řízením v renomovaných nadnárodních společnostech, jako je Apple a HP. Petr Litvan postupně přebírá řízení firmy od týmu interim manažerů vedených Petrem Karáskem, jehož působení skončí  zářím. Petr Litvan uvádí: „Společnost je očištěna od dluhů a začíná s čistým štítem. Musí získat nové zakázky, kvalitně a včas je vyrobit a dodat, zlepšit svou likviditu a využít růstový potenciál při současné renesanci jaderné energetiky v ČR i v Evropě.“

O MICo

Společnost MICo, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako servisní organizace působící zejména pro jadernou elektrárnu Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál v Kramolíně. Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, další průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Zhruba dvě třetiny dodávek směřují do jaderné energetiky a zbývající třetina do konvenční energetiky. V roce 2019, posledním, kdy MICo standardně zveřejnilo výsledky, dosáhly tržby 298 mil. Kč a zisk necelé 3 milióny Kč.