Datum: 07.11.2023

Czech Precision Forge a.s., plzeňská kovárna specializovaná na zápustkové a volné kování, získává k 1. listopadu 2023 nové majitele. Jsou jimi skupiny MANSAKO, CE Industries a investiční fond MaeG Investment SICAV spravovaný poradenskou firmou Moore Czech Republic. Ty kupují stoprocentní podíl ve společnosti od dosavadních spoluvlastníků, kterými byli Vladimír Rada, Henry Drew Danzinger a Joshua Michael Levy. Záměrem investorů, jejichž schopnosti se synergicky doplňují, je tradiční plzeňskou kovárnu dlouhodobě rozvíjet, investovat do technologií, zvýšit produktivitu a získat nové zákazníky v různých segmentech průmyslu. Cena transakce je neveřejná.

Většinovým akcionářem Czech Precision Forge a.s. (nadále CPF) se stane MANSAKO, a.s. s podílem 75 procent, CE Industries a.s. získává 15procentní podíl a MaeG Investment SICAV 10procentní podíl. Noví vlastníci se shodují v tom, že CPF disponuje unikátními technologiemi a šikovným týmem lidí, problémem je ale nízký stupeň automatizace a vysoká potřeba lidské práce v porovnání s aktuálním benchmarkem v oboru. Vytvořili proto společný tým se záměrem uplatnit synergicky své schopnosti ve prospěch akvírované společnosti.

Skupina MANSAKO je mateřskou společností firmy DEL a.s., která už přes 25 let dodává řešení pro automatizaci, robotizaci, engineering a digitalizaci průmyslové výroby. CE Industries je široce rozkročená průmyslová skupina podnikající mimo jiné v železničním průmyslu a energetice. Moore Czech Republic je poradenská, auditní a technologická skupina, která je specialistou na finanční řízení a s ním spojené informační technologie.

Jiří Kabelka, předseda správní rady MANSAKO a.s., uvádí: „CPF je jednou z mála kováren v regionu střední Evropy se schopností vyrábět zápustkové výkovky větších rozměrů a hmotností, případně tvarově komplikované. Podařilo se jí úspěšně přežít několik krizí, ale pro svůj další rozvoj potřebuje investory silné po stránce kapitálu i know-how. MANSAKO má ambici přes svou dceřinou společnost DEL přinést do CPF nové technologie, které zaručí vyšší míru automatizace a robotizace výrobních procesů. To významně zvýší produktivitu, a tím i konkurenceschopnost firmy.“

Adam Šotek, předseda představenstva CE Industries, dodává: „Naším vkladem do CPF bude zejména rozšíření obchodních kontaktů, které máme díky našemu působení v železničním průmyslu či energetice. Počítáme, že CPF rozšíří své produktové portfolio právě pro tato odvětví. Pokládáme CPF za strategický podnik českého průmyslu, který se může do budoucna angažovat například v projektu výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, či jiných obdobných projektech v rámci Evropy.“

Petr Kymlička, partner ve společnosti Moore Czech Republic, uvádí: „Naše společnost se významně podílela na komplexním managementu této transakce a na bázi správy fondu MaeG se hodlá zaměřit na optimalizaci řízení firmy.“

Vladimir Rada, předseda představenstva CPF, transakci komentuje: „Podařilo se nám v CPF udržet výrobu a zaměstnanost i v těžkých časech, ale byli jsme si vědomi toho, že pro svůj dlouhodobý rozvoj potřebuje společnost strategického investora. Těmi se stávají špičkové společnosti ve svých oborech, které dokáží přinést jak potřebnou modernizaci podniku, tak nový byznys. Předávám CPF v dobrém stavu silným investorům, kteří firmu budou dále rozvíjet. Jsem přesvědčen, že jsme prodali CPF do dobrých rukou a že může nastartovat novou úspěšnou kapitolu své existence.“

O společnosti MANSAKO

Společnost MANSAKO je rodinný holding, který zastřešuje řadu podnikatelských aktivit rodiny Kabelkových ze Žďáru nad Sázavou. Nejvýznamnějším aktivem skupiny je přitom inženýrská a výrobní společnost DEL, která má výrobní závod na Vysočině a pobočky po celé republice.

DEL patří mezí nejvýznamnější české inženýrské společnosti věnující se automatizaci, robotizaci či engineeringu. Společnost nabízí komplexní dodávky a montáž technologických celků, a to včetně oprav a modernizací výrobních a montážních zařízení. DEL vyrábí elektrické rozváděče, vytváří nabíjecí infrastrukturu pro elektromobilitu a zajišťuje komplexní dodávky fotovoltaických elektráren. Aktivity společnosti směřují do automobilového průmyslu, strojírenství, lehkého a těžkého průmyslu či do energetiky. Zákazníky má společnost převážně ve střední Evropě, řada dodávek však směřuje do celého světa. V roce 2022 činil obrat společnosti téměř 750 miliónů Kč.

O CE Industries

CE Industries je dynamický průmyslový holding podnikající na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin, energetice a FMCG. Tvoří jej dvacet společností, v nichž pracuje více než 2500 zaměstnanců a generuje roční obrat převyšující 15 miliard Kč. Holding, jehož majitelem je český podnikatel Jaroslav Strnad, rozvíjí průmysl pro udržitelnou budoucnost s důrazem na odpovědnost a respekt k životnímu prostředí i lidské společnosti. Aktuálně působí na trzích střední a jižní Evropy, konkrétně v České republice, Slovenské republice, Chorvatské republice a Srbské republice.

O Moore Czech Republic

Moore Czech Republic je poradenská, auditní a technologická skupina poskytující služby pro klienty jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru. Skupina, která patří ve své oblasti působnosti k největším a nejvýznamnějším hráčům na českém trhu a jejíž hlavní sídlo je v Praze (s pobočkami v Brně, Ostravě, Příbrami, Pardubicích, Mostě a Bratislavě), je vedena jednateli a společníky Petrem Kymličkou a Radovanem Haukem. Ti zahájili budování skupiny pod značkou Moore od 1. ledna 2020 na bázi původní společnosti BDO Advisory, zaměřené na oblast manažerského a transakčního poradenství, jakož i na vzdělávací a IT aktivity.

O Czech Precision Forge

Společnost Czech Precision Forge (CPF) je tradiční českou firmou se silným postavením na světovém i domácím trhu v oblasti zápustkového a volného kování. Kořeny firmy CPF spočívají v její minulosti jakožto kovárny s pestrým sortimentem produktů pro globální výrobce v oblasti energetiky, lodního průmyslu, dopravní techniky, letectví, ropného průmyslu a dalších strojírenských oborů. Mezi hlavní výrobní aktivity CPF patří zápustkové a volné kování ocelových slitin, neželezných kovů a speciálních materiálů do 4000 kg jednotkové hmotnosti. Samozřejmou součástí celkového výrobního procesu je vlastní produkce kovacího nářadí, vlastní tepelné zpracování, provádění destruktivního i nedestruktivního zkoušení a povrchové úpravy včetně hrubování.