Jaroslav Strnad
Jaroslav Strnad
Majitel CE Industries, Člen dozorčí rady

Jaroslav Strnad je český podnikatel, zakladatel firemních skupin Czechoslovak Group (CSG) a CE Industries (CEI) . Podnikat začal v 90. letech minulého století a vybudoval od nuly průmyslový holding CSG, do kterého byly postupně začleňovány významné české a slovenské společnosti z automobilového, leteckého, obranného a železničního průmyslu. Klíčovým milníkem bylo získání známé české automobilky Tatra v roce 2013, kterou se svým spoluakcionářem Reném Materou rychle dostal z krize zpět do černých čísel.

zobrazit více

V roce 2018 předal Jaroslav Strnad vlastnictví CSG svému synu Michalovi a začal stavět, opět od nuly, průmyslovou skupinu CE Industries. Zpočátku skupina působila v různých společnostech bývalého strojírenského holdingu Vítkovice. Postupně začala systematicky rozvíjet podnikání v energetice, recyklaci a železničním průmyslu. Novým pilířem jejího podnikání je od roku 2022 FMCG, konkrétně potravinářství a drogerie. CE Industries pod vedením Jaroslava Strnada expanduje i na Balkán, kde v roce 2022 získala přední podnik chorvatského průmyslu, vagonku Duro Dakovic.

Jaroslav Strnad je aktivní majitel, který řídí strategii CE Industries, její klíčové obchody, investice a akvizice. Je v každodenním kontaktu se svým managementem, který pod jeho vedením buduje skupinu s celoevropskou působností v perspektivních oborech, které souvisí s ekologizací průmyslu a jeho udržitelným růstem.

zobrazit méně
Adam Šotek
Adam Šotek
Předseda představenstva, Generální ředitel CE Industries

Manažer s bohatými zkušenostmi z komplikovaných restrukturalizačních projektů je absolventem oboru podniková ekonomie a management na Ekonomické fakultě Vysoké školy baňské Technické univerzity Ostrava. Působil jako ekonomický ředitel společnosti ZKL, a.s., a člen představenstva jejích dceřiných společnosti, kde finančně řídil skupinu osmi podniků a tří zahraničních afilací v Jižní Americe.

zobrazit více

Velké zkušenosti ve finanční i manažerské oblasti získal při spolupráci s investiční skupinou M.L. Moran, která se zaměřuje na krizový management. Zde působil na pozici generálního ředitele v jejich dceřiné společnosti ALFA PLASTIC.

Do holdingu CE Industries nastoupil Adam Šotek s cílem zúročit nabyté zkušenosti v červnu roku 2019. Nejprve zastával funkci finančního a investičního ředitele pro divizi Železnice a od března roku 2020 působí jako předseda představenstva holdingu a jeho CEO.

zobrazit méně
Jiří Rabiec
Jiří Rabiec
Člen představenstva, Finanční ředitel

Odborník na finance, člen ACCA a statutární auditor Jiří Rabiec absolvoval obor ekonomika a právo v podnikání na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické Univerzity v Ostravě. Od roku 2013 působil ve společnosti PwC v oddělení auditních služeb zejména pro klienty v oblasti průmyslové výroby, railway, automotive, logistických služeb a energetiky.

zobrazit více

V roce 2018 úspěšně absolvoval a stal se členem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od roku 2022 je statutárním auditorem.

Do CE Industries nastoupil v roce 2021 na pozici manažera controllingu a konsolidací. Pracoval na postakvizičních integracích, nastavování procesů finančních konsolidací a reportingů zahraničních dceřiných společností. V rámci preakvizičních projektů má ve finanční oblasti na starosti valuace targetů a due dilligence. V červnu roku 2023 se stal finančním ředitelem a členem představenstva holdingu.

zobrazit méně
Anna Matoušková
Anna Matoušková
Členka představenstva, Personální ředitelka skupiny

Manažerka se zkušenostmi jak z personálních agentur, tak s řízením interního HR dokončila v roce 2023 studium MBA na Vysoké škole ekonomické v Praze, konkrétně program s certifikací AMBA a EQUIS, kterým navázala na dříve získané vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie a managementu. Bakalářský program vystudovala v oboru diplomacie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

zobrazit více

V oblastech personálního řízení a lidských zdrojů se Anna Matoušková pohybuje od roku 2007. Má zkušenosti jak z personálních agentur, kde se zabývala především headhuntingem, tak s řízením interního HR a nastavováním i naplňováním personálních strategií ve výrobních a nevýrobních společnostech. Několik let působila na projektech People & Organization ve společnosti PwC a dále také ve vlastní společnosti, kde zastřešovala několik změnových projektů v oblasti M&A anebo zastávala roli HR Interim manažera.

Se skupinou CEI spolupracuje od roku 2021 na pozici HR ředitelky. V říjnu 2022 se stala členkou představenstva skupiny. V této roli má na starosti jak post-akviziční integraci nových společností do skupiny, tak neustálé zlepšování a rozvoj stávajících projektů.

zobrazit méně
Peter Szuma
Peter Szuma
Člen představenstva, Investiční ředitel divize FMCG

Absolvent gymnázia ve Veľkém Krtíši na Slovensku se celou svou dosavadní kariéru věnuje oblasti potravinářství a rychloobrátkového zboží, a to jak při práci na volné noze, tak pro velké korporace. Pracoval v pivovarnické skupině Heineken Slovensko, a.s., několik let působil jako manažer prodeje ve společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.

zobrazit více

Od roku 2009 zastával pozici obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Kofola a.s, kde později působil i jako člen představenstva. Řídil též divizi baleného zboží ve UGO Trade, s.r.o., kde zodpovídal za řízení a optimalizaci procesů nákupu, výroby, logistiky a prodeje.

V roce 2021 se stal výkonným ředitelem společnosti Kávoviny, a.s., která od roku 2023 patří do skupiny CE Industries. Již od října roku 2022 spolupracuje přímo s centrálou holdingu jako člen představenstva a investiční ředitel divize FMCG (Fast Moving Consumer Goods) zastřešující aktivity několika společností působících v potravinářství a v segmentu spotřební chemie pro domácnost i B2B segment.

zobrazit méně