Jaroslav Strnad
Jaroslav Strnad
Majitel CE Industries, Člen dozorčí rady

Jaroslav Strnad je český podnikatel, zakladatel firemních skupin Czechoslovak Group (CSG) a CE Industries (CEI) . Podnikat začal v 90. letech minulého století a vybudoval od nuly průmyslový holding CSG, do kterého byly postupně začleňovány významné české a slovenské společnosti z automobilového, leteckého, obranného a železničního průmyslu. Klíčovým milníkem bylo získání známé české automobilky Tatra v roce 2013, kterou se svým spoluakcionářem Reném Materou rychle dostal z krize zpět do černých čísel.

zobrazit více

V roce 2018 předal Jaroslav Strnad vlastnictví CSG svému synu Michalovi a začal stavět, opět od nuly, průmyslovou skupinu CE Industries. Zpočátku skupina působila v různých společnostech bývalého strojírenského holdingu Vítkovice. Postupně začala systematicky rozvíjet podnikání v energetice, recyklaci a železničním průmyslu. Novým pilířem jejího podnikání je od roku 2022 FMCG, konkrétně potravinářství a drogerie. CE Industries pod vedením Jaroslava Strnada expanduje i na Balkán, kde v roce 2022 získala přední podnik chorvatského průmyslu, vagonku Duro Dakovic.

Jaroslav Strnad je aktivní majitel, který řídí strategii CE Industries, její klíčové obchody, investice a akvizice. Je v každodenním kontaktu se svým managementem, který pod jeho vedením buduje skupinu s celoevropskou působností v perspektivních oborech, které souvisí s ekologizací průmyslu a jeho udržitelným růstem.

zobrazit méně
Adam Šotek
Adam Šotek
Předseda představenstva, Generální ředitel CE Industries

Manažer s bohatými zkušenostmi z komplikovaných restrukturalizačních projektů je absolventem oboru podniková ekonomie a management na Ekonomické fakultě Vysoké školy baňské Technické univerzity Ostrava. Působil jako ekonomický ředitel společnosti ZKL, a.s., a člen představenstva jejích dceřiných společnosti, kde finančně řídil skupinu osmi podniků a tří zahraničních afilací v Jižní Americe.

zobrazit více

Velké zkušenosti ve finanční i manažerské oblasti získal při spolupráci s investiční skupinou M.L. Moran, která se zaměřuje na krizový management. Zde působil na pozici generálního ředitele v jejich dceřiné společnosti ALFA PLASTIC.

Do holdingu CE Industries nastoupil Adam Šotek s cílem zúročit nabyté zkušenosti v červnu roku 2019. Nejprve zastával funkci finančního a investičního ředitele pro divizi Železnice a od března roku 2020 působí jako předseda představenstva holdingu a jeho CEO.

zobrazit méně
Jiří Rabiec
Jiří Rabiec
Člen představenstva, Finanční ředitel

Odborník na finance, člen ACCA a statutární auditor Jiří Rabiec absolvoval obor ekonomika a právo v podnikání na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické Univerzity v Ostravě. Od roku 2013 působil ve společnosti PwC v oddělení auditních služeb zejména pro klienty v oblasti průmyslové výroby, railway, automotive, logistických služeb a energetiky.

zobrazit více

V roce 2018 úspěšně absolvoval a stal se členem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od roku 2022 je statutárním auditorem.

Do CE Industries nastoupil v roce 2021 na pozici manažera controllingu a konsolidací. Pracoval na postakvizičních integracích, nastavování procesů finančních konsolidací a reportingů zahraničních dceřiných společností. V rámci preakvizičních projektů má ve finanční oblasti na starosti valuace targetů a due dilligence. V červnu roku 2023 se stal finančním ředitelem a členem představenstva holdingu.

zobrazit méně
Anna Matoušková
Anna Matoušková
Členka představenstva, Personální ředitelka skupiny

Manažerka se zkušenostmi jak z personálních agentur, tak s řízením interního HR dokončila v roce 2023 studium MBA na Vysoké škole ekonomické v Praze, konkrétně program s certifikací AMBA a EQUIS, kterým navázala na dříve získané vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie a managementu. Bakalářský program vystudovala v oboru diplomacie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

zobrazit více

V oblastech personálního řízení a lidských zdrojů se Anna Matoušková pohybuje od roku 2007. Má zkušenosti jak z personálních agentur, kde se zabývala především headhuntingem, tak s řízením interního HR a nastavováním i naplňováním personálních strategií ve výrobních a nevýrobních společnostech. Několik let působila na projektech People & Organization ve společnosti PwC a dále také ve vlastní společnosti, kde zastřešovala několik změnových projektů v oblasti M&A anebo zastávala roli HR Interim manažera.

Se skupinou CEI spolupracuje od roku 2021 na pozici HR ředitelky. V říjnu 2022 se stala členkou představenstva skupiny. V této roli má na starosti jak post-akviziční integraci nových společností do skupiny, tak neustálé zlepšování a rozvoj stávajících projektů.

zobrazit méně
Norbert Tóth
Norbert Tóth
Člen představenstva, Investiční ředitel divize Recyklace

Oblasti recyklace a obchodu s druhotnými surovinami se Norbert Tóth věnuje již dvě dekády. Přitom začátek kariéry absolventa oboru dopravní technologie – stavba lodí na Slovenské Technické Univerzitě v Bratislavě tomu nenapovídají. Po absolvování školy působil ve společnosti Heineken a.s., kde během několika let prošel jako manažer řadou oddělení, od správce výkonu výroby přes vedoucího směny až po vedoucího oddělení stáčení a interní logistiky.

zobrazit více

Do segmentu obchodu s druhotnými surovinami vstoupil v roce 2004, kdy se ve společnosti Metalimpex podílel na budování společnosti, na otevření 3 závodů na Slovensku a později dvou závodů v České republice. Byl zodpovědný za provozní a obchodní řízení firmy. Podobně v TSR Slovakia se jako provozní ředitel podílel na zefektivnění procesů a otevření dvou nových závodů na Slovensku. Později, po změně vlastnické struktury v roce 2016, působil ve společnosti TSR Slovakia jako provozní a obchodní ředitel.

Pro holding CE Industries pracuje od roku 2019, nejprve jako generální ředitel společnosti Zberné suroviny Žilina a od roku 2023 zastává pozici člena představenstva a investičního ředitele divize Recyklace surovin a odpadů. Na této pozici může zúročit řadu zkušeností jak se strategickým vedením společností, tak s operativním řízením firemních procesů, které nabyl v průběhu svého působení v oboru.

zobrazit méně
Peter Szuma
Peter Szuma
Člen představenstva, Investiční ředitel divize FMCG

Absolvent gymnázia ve Veľkém Krtíši na Slovensku se celou svou dosavadní kariéru věnuje oblasti potravinářství a rychloobrátkového zboží, a to jak při práci na volné noze, tak pro velké korporace. Pracoval v pivovarnické skupině Heineken Slovensko, a.s., několik let působil jako manažer prodeje ve společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.

zobrazit více

Od roku 2009 zastával pozici obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Kofola a.s, kde později působil i jako člen představenstva. Řídil též divizi baleného zboží ve UGO Trade, s.r.o., kde zodpovídal za řízení a optimalizaci procesů nákupu, výroby, logistiky a prodeje.

V roce 2021 se stal výkonným ředitelem společnosti Kávoviny, a.s., která od roku 2023 patří do skupiny CE Industries. Již od října roku 2022 spolupracuje přímo s centrálou holdingu jako člen představenstva a investiční ředitel divize FMCG (Fast Moving Consumer Goods) zastřešující aktivity několika společností působících v potravinářství a v segmentu spotřební chemie pro domácnost i B2B segment.

zobrazit méně