CE INDUSTRIES – jsme dynamický průmyslový holding podnikající na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin a energetice. Rozvíjíme průmysl současnosti pro udržitelnou budoucnost s důrazem na odpovědnost, dlouhodobost a respekt k životnímu prostředí i lidské společnosti. Vytváříme jedinečná řešení s přidanou hodnotou vycházející z našich zkušeností, sdíleného know-how a lidského potenciálu.

Součástí naší strategie je také navyšování investic do rozvoje našich společností, nových technologií, zaměstnanců, pracovního prostředí i akvizice navíc společností se zajímavým potenciálem. Naše prestižní oborové postavení je založeno na vysoké míře porozumění jednotlivým oborům podnikání, schopnosti flexibilně reagovat na potřeby zákazníků, dynamicky měnící se trh, vývojové trendy a integraci společností i mimo naše hlavní obory železniční dopravy, recyklace surovin a energetiky na celoevropské úrovni. Odlišitelnost produktů našich společnosti je založená na inovativním přístupu, orientaci v nových trendech, pokročilých technologiích, profesních kompetencích a dobrém jménu při zachování konkurenceschopné ceny. Naše podnikání vychází z principů udržitelného růstu při zachování optimálního rozvoje lidské společnosti, životního prostředí a hospodářské stability.

Aktuálně působíme na trzích střední a jižní Evropy. Naše aktivity jsou na všech trzích plně podřízeny holdingové strategii a vedení holdingu. Země s naší účastí: Česká republika, Chorvatská republika, Srbská republika.

Jaroslav Strnad člen dozorčí rady
Adam Šotek předseda představenstva železnice
člen představenstva energetika
Norbert Tóth člen představenstva recyklace
Anna Matoušková člen představenstva lidské zdroje
Peter Szuma člen představenstva FMCG

„Jsme odborníci s dlouholetými zkušenostmi z železničního průmyslu. Poskytujeme a rozvíjíme nabídku služeb v oblasti železniční přepravy, spedice, silniční dopravy i údržby a servisu kolejišť či kolejových vozidel."