Hlavním cílem pozice je vyhodnocení vnitřního kontrolního systému dceřiných společností a zpracování analýz a následných doporučení k zajištění rizik i k optimalizaci procesů.

Klíčové činnosti a odpovědnosti

 • Provádění procesních a finančních auditů (analýza procesů, identifikace rizika, evaluace kontrol) napříč skupinou.
 • Příprava plánu auditů na kalendářní rok.
 • Auditor pomáhá organizovat a působí jako průvodce při auditech prováděných druhou nebo třetí stranou.
 • Zvyšování efektivity procesů a standardů vnitřní kontroly.
 • Analýza rizik, zpracování návrhů a doporučení.
 • Příprava zprávy o auditu.
 • Monitorování plnění nápravných opatření z provedených interních auditů.

Nutná kvalifikace a dovednosti

Vzhledem k tomu, že cíle pozice jsou náročné, je nutným předpokladem pro zvládnutí této role zkušenost na obdobné pozici alespoň 5 let.

Všeobecnými podmínkami pro výkon pozice jsou:

 • VŠ vzdělání (nejlépe ekonomického směru).
 • Zkušenosti s prováděním systémových a procesních auditů.
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka.
 • Dobrá znalost práce s MS Office.
 • Analytické myšlení, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost.
 • Znalost prostředí výrobních společností.