přehled trhu

Srbská republika se nachází v srdci jihovýchodní Evropy, na křižovatce cest mezi Evropou, Blízkým východem a Afrikou.
Země s téměř 7 miliony obyvatel je největší a nejlépe prosperující ekonomikou západního Balkánu a slouží jako regionální centrum a odrazový můstek pro společnosti, které mají přístup na větší regionální trh.

Nejsilnějšími odvětvími srbské ekonomiky jsou:

  • energetika,
  • automobilový průmysl,
  • strojírenství,
  • těžební průmysl,
  • zemědělství.

Primární průmyslový vývozní artikl představují automobily, základní kovy, nábytek, potravinářské výrobky, stroje, chemikálie, cukr, pneumatiky, oděvy a léčiva. Obchod hraje v srbské ekonomické produkci významnou roli.

Srbsko je v postupném procesu přistoupení k EU a získává značné prostředky z rozvojových fondů EU. Jeho hlavními obchodními partnery jsou Německo, Itálie, Rusko a Čína. Sousední balkánské země jsou v Srbsku rovněž velmi aktivní a zaměřují se na veřejné zakázky, investice, pokračující liberalizaci obchodu a infrastrukturu. Srbsko je čtvrtým největším příjemcem čínských investic v Evropě, zejména do projektů na zelené louce, a účastní se čínské iniciativy Belt & Road.


country manager

Roman Kratochvíl kontaktujte nás