Datum: 24.01.2023

Jako největší přínos své účasti v HR Talent programu vnímám vzájemné sdílení zkušeností s kolegyněmi z ostatních dceřiných společností skupiny CEI. Díky své účasti mám možnost prohloubit si znalosti v implementaci personálních procesů, které pak mohu využít v naší společnosti, a to vše v souladu s vizemi holdingu. Jsem vděčná za každou cennou radu a inspiraci, která je mi prostřednictvím tohoto programu nabídnuta,“ uvádí Jana Attasková ze společnosti MICo.

Svou pracovní dráhu odstartovala ve společnosti Air Bank, kde se naučila především pravidla správné komunikace a přístupu k lidem jako mentor na pracovišti. Už tady si uvědomila důležitost personálního řízení ve firmě, a tak její další kroky mířily na studium tohoto oboru na vysoké škole. První praktické zkušenosti získala v personální agentuře Grafton a poté přešla do HR oddělení ve společnosti Lidl Česká republika. Obor už nezměnila a na pozici personalistky působí i v rámci naší skupiny.