Datum: 20.12.2022

Nedávno jsme vás informovali o Talent Programu, který u nás probíhá od začátku září. Účastní se ho naše čtyři kolegyně z HR oddělení napříč celou skupinou CEI a my bychom vám je rádi postupně krátce představili. Jednou z nich je Jessica Bozková z české Beohemije.

Po škole začínala jako asistentka vedení společnosti Solira, českého prodejce drogistického zboží. Následně ji k náplni práce přibyly audity kvality a velmi okrajově personalistika. Poté, co se v létě 2022 společnost přejmenovala na BEOHEMIJA CS a stala se členem skupiny CEI, dostala Jessica na starost veškerou agendu týkající se lidských zdrojů.

O Talent programu se dozvěděla až ve chvíli, kdy jí byla účast nabídnuta. „Byla to výzva, kterou jsem velmi ráda přijala. Potěšilo mě, že do mě moji nadřízení vložili důvěru a dali mi tak šanci se v rámci HR dále rozvíjet,“ říká s úsměvem Jessica a dodává: „Ano, je to někdy náročnější, ale stále převažuje radost z toho, že mohu být součástí procesu zlepšování pracovního prostředí v naší společnosti. V rámci našeho HR oddělení mám své plány a chci pracovat především na tom, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře a neměli důvod hledat jinde. Účast v tomto programu je pro mě tak skvělou příležitostí, jak těchto cílů dosáhnout. Děkuji za ni.“