Datum: 21.03.2023

Začátkem letošního podzimu obdržel nabídku na řízení dvou společností ze skupiny CE INDUSTRIES, jejichž hlavním předmětem podnikání je strojírenská výroba a zajišťování dodávek technologií do energetiky. Vystudoval jadernou energetiku a řadu let v tomto oboru i profesionálně působil. Zeptali jsme se Petra Litvana na jeho pohled a plány do budoucnosti.

Jak vnímáte současnou situaci konvenční a jaderné energetiky s ohledem na současný vývoj v Evropě?

Mé přesvědčení je, že současná situace poměrně významně změní energetickou strategii Evropy. Je zřejmé, že EU nebude zcela schopna udržet svůj původní předválečný koncept. S ohledem na současné energetické problémy přizpůsobí jednotlivé členské státy svá řešení vlastní situaci a možnostem. Pravděpodobně významná část států EU prodlouží provoz zdrojů, které měly být původně relativně brzy odstavené. Týká se to především uhelných a jaderných elektráren. Česká republika, Polsko, a pravděpodobně další státy zahájí výstavbu jaderných bloků. Starší uhelné bloky projdou pravděpodobně rekonstrukcí s cílem prodloužení jejich životnosti.

Jaké je aktuální postavení společností Chemcomex a MICo na energetickém trhu?

MICo i Chemcomex potřebují určitou míru stabilizace. MICo je těsně před úspěšným dokončením reorganizace. Má výborný produkt, společnost si udržela know-how. Nicméně díky situaci, ve které se MICo poslední rok nacházelo, došlo ve značné míře k utlumení obchodních aktivit. Nyní společnost potřebuje tuto aktivitu zásadně zvýšit a najít i netradiční obchodní příležitosti tak, aby došlo k zakázkovému naplnění. Předpokládám, že se během následujících 6 měsíců společnosti podaří kompletně stávající kapacity naplnit, a tím si vytvořit podmínky pro následující růst.
Chemcomex stále částečně bojuje se situací, kdy více než deset let soustředila významnou část své aktivity na projekt dostavby třetího a čtvrtého bloku JE Mochovce a v podstatě nebyla příliš obchodně aktivní. S příchodem obchodního ředitele Dana Doležala se ale situace začala v průběhu posledních dvou let měnit. Podařilo se získat některé zajímavé kontrakty a společnost má nyní šanci více rozvíjet své kompetence, které bude potřebovat pro svou stabilizaci a případný následný rozvoj. 


Jaké jsou základní strategické cíle obou společností pro následující období? Jaké synergie a integrační benefity plánujete?


Jak jsem již předestřel, obě společnosti potřebují určitou míru stabilizace. Nicméně s ohledem na to, že MICo je nyní již součástí holdingu CE Industries, vzniká tím příležitost pro synergii obou společností. Hlavní oblasti, ve kterých vnímám velký benefit v propojení, jsou především obchod a nákup a samozřejmě centrální servisní služby. Klíčovou oblastí budoucí strategie je vytvořit holding společností poskytující služby a produkty ve velkém rozsahu a umožnit tak klientům objednat si u nás dodání rozsáhlého celku technologií a služeb. Tím bychom pokryli významnější část potřeb našich klientů, než tomu bylo doposud. Klientovi to přinese zjednodušení procesu výběru dodavatele a nám možnost vytvoření větší přidané hodnoty v rámci jednotlivých projektů.

 
Jaké jsou Vaše nejbližší plány a jak se na novou roli těšíte?

V následujícím období bych chtěl především doplnit a stabilizovat tým. Společně s kolegy intenzivně řešíme strategii obou společností. Chtěli bychom maximálně využít i sílu holdingu CE Industries. Skrze rozvinuté vazby skupiny se snažíme hledat další obchodní partnery a příležitosti. Uvědomujeme si, že nás čeká spousta práce, ale v obou společnostech vnímám entusiasmus a ochotu se podílet na budoucích změnách. Každopádně je pro mě vždy velmi povzbuzující být obklopen lidmi, kteří chápou, že je nezbytné se neustále posouvat vpřed. Proto se těším na následující období, které určitě bude výzvou pro všechny, ale také jistě přinese uspokojení nad prací, kterou jsme všichni připraveni odvést pro úspěch obou společností.